European Best Destination
  • 10.3 ºC / 50.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej

A
A

Chlubą muzeum jest tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (1433–1494) – jedno z czołowych arcydzieł XV-wiecznej sztuki europejskiej. Ponadto, w oddziale są prezentowane zbiory malarstwa gdańskiego i niderlandzkiego, kolekcje złotnictwa, ceramik oraz meblarstwa gdańskiego i północnoeuropejskiego z XVI–XVIII wieku. To wszystko znajdziesz na wystawach stałych oraz licznych, zróżnicowanych tematycznie wystawach czasowych.
 
Ta oferta obowiązuje w następujących pakietach:

Konferencja + 3 warsztaty: 0 zł
Pakiet zimowy 120h: 100 zł
Konferencja wszystko w pakiecie: 0 zł
Konferencja + 2 warsztaty: 0 zł
Pakiet zimowy 24h U: 30 zł
Pakiet zwiedzanie 24h: 60 zł
Pakiet zimowy 72h U: 50 zł
Pakiet zimowy 120h U: 70 zł
Pakiet zimowy 72h: 70 zł
Pakiet zimowy 24h: 50 zł
Pakiet zwiedzanie 120h: 120 zł
Pakiet zwiedzanie 120 h - ulgowy: 80 zł
Pakiet zwiedzanie 72h - ulgowy: 60 zł
Pakiet zwiedzanie 24h - ulgowy: 40 zł
Pakiet zwiedzanie 72h: 90 zł
adres: ul. Toruńska 1, Gdańsk
e-mail: info@mng.gda.pl