• 6.0 ºC / 42.8 ºF    wtorek 28 lutego
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Dawnej

A
A

Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku mieści się w gmachu klasztoru pofranciszkańskiego. Chlubą gdańskiego muzeum jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga (1433–1494) – jedno z czołowych arcydzieł XV-wiecznej sztuki europejskiej. Ponadto w oddziale są prezentowane zbiory malarstwa gdańskiego i niderlandzkiego, rzeźba, kolekcje złotnictwa i ceramiki, meblarstwa gdańskiego i północnoeuropejskiego z XVI–XVIII wieku, które można oglądać na wystawach stałych oraz licznych, zróżnicowanych tematycznie wystawach czasowych. Organizowane przez MNG wystawy czasowe są okazją do obejrzenia najciekawszych kolekcji polskich i zagranicznych oraz zbiorów z polskich i światowych muzeów.
 
Ta oferta obowiązuje w następujących pakietach:

Pakiet zimowy 120h: 100 zł
Pakiet zwiedzanie 72h - ulgowy: 60 zł
Pakiet zimowy 24h U: 30 zł
Pakiet zimowy 120h U: 70 zł
Pakiet zimowy 72h: 70 zł
Pakiet zwiedzanie 120h: 120 zł
Pakiet zwiedzanie 24h: 60 zł
Pakiet zimowy 72h U: 50 zł
Pakiet zwiedzanie 24h - ulgowy: 40 zł
Pakiet zimowy 24h: 50 zł
Pakiet zwiedzanie 120 h - ulgowy: 80 zł
Pakiet zwiedzanie 72h: 90 zł
adres: ul. Toruńska 1, Gdańsk
e-mail: info@mng.gda.pl