European Best Destination
  • 19 ºC / 66.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
758 Jarmark Św. Dominika
Kolejny już raz Gdańsk staje się miejscem tradycyjnego handlu i spotkań ludzi z całego świata!
A
A
data publikacji: 04 lipca 2018 r.