European Best Destination
  • 15 ºC / 59.0 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Konkurs na wydruk publikacji turystycznych
A
A
data publikacji: 27 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż na Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych wpłynęło 6 ofert.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta, zgodnie z kryterium ceny (pkt. VIII Zaproszenia do składania ofert):

Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA
Monika i Wojciech Sagalara
ul. Lodowa 106A,93-232 Łódź

kontakt z koordynatorem projektu:
Magdalena Grzebińska
tel. 888 163 066, 58 305 70 80
e-mail: magdalena.grzebinska@visitgdansk.com