European Best Destination
 • 19 ºC / 66.2 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU
Spa&Wellness: promocja poprzez Kartę Turysty
A
A
data publikacji: 03 lipca 2018 r.

Spa&Wellness: promocja poprzez Kartę Turysty

Gdańska Organizacja Turystyczna ma przyjemność być liderem projektu „Promocja Spa&Wellnes na rynkach zagranicznych poprzez Kartę Turysty”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Turystyka Spa&Wellnes to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w branży. Co więcej, Gdańsk i całe Pomorze jako popularne destynacje, już teraz mogą pochwalić się znaczną ilością obiektów spa&wellness świadczących usługi na najwyższym poziomie. Z tego powodu Gdańska Organizacja Turystyczna realizuje projekt promocji tego typu wyjazdów, koncentrując się na rynkach: rosyjskim, ukraińskim, brytyjskim oraz skandynawskim.

Oprócz tego, zamierzamy promować Kartę Turysty jako jeden z produktów budujących markę Gdańska. Plan działań obejmuje m.in. udział w międzynarodowych targach, organizację wizyt studyjnych oraz prowadzenie akcji promocyjnych. Wszystko, aby okazać możliwości i ofertę naszego miasta i regionu.

Działania w projekcie obejmują uczestnictwo w targach:

 • MITT Moscow/INTERMED Moskwa (marzec 2019),
 • Medical Travel Exhibition and Conference,Kijów (październik 2018),
 • WTM World Travel Market, Londyn (listopad 2018),
 • Senior Massan, Malmo (kwiecień 2019) oraz
 • Senior Massan Sztokholm, gdzie w październiku 2018 roku zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne,

Dodatkowo planujemy:

 • zorganizowanie czterech przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dziennikarzy oraz touroperatorów,
 • produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, foldery promocyjne, ulotki),
 • przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych (m.in. reklama w gazecie pokładowej Wizzair) oraz elektronicznych (reklamy w portalu Facebook oraz Google Adwords skierowane na rynek skandynawski, brytyjski oraz rosyjski),
 • przygotowanie nowej zakładki na stronie www.visitgdansk.com w  językach: rosyjskim, angielskim oraz szwedzkim,
 • produkcję i emisję spotu oraz filmu informacyjno-promocyjnego.

 

Zapraszamy do współpracy.

Manager projektu: Anna Marzec, anna.marzec@visitgdansk.com, 888-163-610