European Best Destination
  • 21 ºC / 69.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Klasyczny
A
A
Brama wyżynna (1/12)

Brama Wyżynna
Brama Wyżynna
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Niewątpliwa wizytówka miasta zapraszająca do spaceru Drogą Królewską. Brama Wyżynna jest budynkiem renesansowym, zbudowanym w latach 1574-1576 i zdobionym ornamentami i dekoracjami dłuta flamandzkiego rzeźbiarza Willema van den Blocke. Brama Wyżynna dziś spełniająca funkcję reprezentacyjną Gdańska dawniej, wraz z nieistniejącymi już wałami ziemnymi i fosą była częścią nowożytnych fortyfikacji broniących dostępu do miasta. Od 2012 roku w budynku funkcjonuję Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej.  


(2/12)