European Best Destination
  • 21 ºC / 69.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Największa, polska rzeka świętuje swój rok
Królowa Polskich rzek, najdłuższa rzeka uchodząca do Bałtyku, płynąca całkowicie przez terytorium naszego kraju (1047 km długości) obchodzi swoje święto. Decyzją Sejmu RP, rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wisły.
A
A
data publikacji: 24 maja 2017 r.

Tą uchwałą sejm upamiętnił 550. rocznicę tzw. pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. Polska zyskała panowanie nad całym żeglownym biegiem Wisły, a rok później odbył się pierwszy, nieograniczony spław wiślany.

Aby uhonorować Wisłę w tym roku odbędzie się wiele wydarzeń z dziedziny kultury, sportu, turystyki, techniki i ekologii o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym. Nie brakuje konkursów, wystaw, wykładów, spływów i wypraw kajakowych, spacerów i festiwali. Jeden z festynów odbędzie się nawet w Wielkiej Brytanii, w Polskiej Szkole Sobotniej w Crawley!

Wszystkie informacje na temat obchodów i wydarzeń zaplanowanych w związku z nimi, znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.rokwisly.pl/

Szczególnie zaangażowane w obchody, zostały Muzea Wisły w całym kraju.

„Powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą „Muzea Szlaku Wisły”, w ramach której będziemy organizować i koordynować nasze „wiślane” przedsięwzięcia. Do obecnej inicjatywy przystąpiło ponad 20 muzeów z całej Polski i mamy nadzieję, że nie jest to liczba ostateczna” -  mówi koordynator projektu Jadwiga Klim z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Zachęcamy Państwa do poznania poszczególnych Muzeów Szlaku Wisły i odkrycia, co takiego przygotowano w ramach Roku Rzeki Wisły.