European Best Destination
  • 16.8 ºC / 62.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE
757 Jarmark św. Dominika
Kolejny już raz Gdańsk staje się miejscem tradycyjnego handlu i spotkań ludzi z całego świata!