European Best Destination
  • 10.3 ºC / 50.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN
Zimowy Gdańsk
Spędź magiczne chwile zimą w Gdańsku!