European Best Destination
  • 2.3 ºC / 36.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE
Comber z sarny wolno gotowany, w marynacie z jałowcem