European Best Destination
  • 12 ºC / 53.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE
Comber z sarny wolno gotowany, w marynacie z jałowcem