European Best Destination
  • 10.3 ºC / 50.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN

Konkursy/przetargi

A
A

Konkurs ofert: aplikacja Gdańskie Questy
Konkurs ofert: aplikacja Gdańskie Questy
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na realizację Aplikacji Gdańskich Questów / 16.02.2017

Dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację Aplikacji Gdańskich Questów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 10 ofert, które spełniły kryteria formalne.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

QB-mobile s.c. z ilością 85/100

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

Koordynator projektu:
Elżbieta Korybut-Daszkiewicz
adres e-mail: elzbieta.daszkiewicz@visitgdansk.com
telefon: 58 305 70 80 w. 13