" /> Visit Gdansk
European Best Destination
  • 16.7 ºC / 62.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE

Najczęściej zadawane pytania

A
A
data publikacji: 24 czerwca 2016 r.

Kto może zostać Partnerem projektu Karta Turysty?

Każdy kto wyrazi chęć współpracy w ramach projektu Karta Turysty może zostać jej Partnerem.

Czy w celu prowadzenia sprzedaży Karty Turysty w partnerskim punkcie sprzedaży potrzebny jest specjalny system, dodatkowe urządzenia?

Nie, do sprzedaży Karty Turysty w punkcie partnerskim nie potrzeba dodatkowego sprzętu. Sprzedaż następuje poprzez zalogowanie się na platformie udostępnionej przez Administratora, w związku z czym możliwa jest sprzedaż poprzez użytkowanie sprzętu będącego wyposażeniem obiektu.

Przez kogo może być używana Karta Turysty?

Każdy kto dokona zakupu w autoryzowanych punktach sprzedaży i partnerskich punktach sprzedaży może być użytkownikiem Karty Turysty.

Czy posiadanie samej plastikowej karty gwarantuje rabaty, wejścia do muzeów?

Karta działa tylko przez określoną ilość dni dzięki zakupionym pakietom. Bez aktywacji jednego z trzech pakietów nie ma możliwości uzyskania rabatów, ulg i świadczeń u Partnerów Karty.

Czy karta jest jednorazowego użytku?

Nie, kartę można doładować pakietami dowolną ilość razy.

Czy kartę można doładować biletem metropolitalnym?

Tak, można dokonać tego w dwojaki sposób – zakupić jeden z oferowanych pakietów i dodatkowo doładować ją biletem (wówczas ponosi się tylko koszt biletu), lub zakupić kartę tylko z biletem metropolitalnym, dodatkowo ponosi się wtedy koszt zakupu i aktywacji karty, która oferuje małą pulę rabatów.

Czy w każdym obiekcie do którego można udać się z Kartą Turysty trzeba ją okazać?

Tak, karta musi zostać odczytana, pozwala to na sprawdzenie, czy karta jest aktywna, identyfikację aktywnego pakietu, i prowadzenie statystyk odwiedzanych miejsc i wykorzystanych zniżek.

Dlaczego trzeba podać swoje dane osobowe w momencie zakupu?

Dane zbierane są w celach statystycznych.

Kiedy zaczyna działać zakupiony pakiet?

Aktywacja pakietu może nastąpić w momencie zakupu karty, ale też można wybrać sobie dowolny dzień i godzinę, inną niż dzień zakupu. 

Czy jedna Karta Turysty może być używana przez kilka osób (w ramach jednego wykupionego pakietu)?

Nie, karta jest imienna, trzeba ją podpisać, w związku z czym może być używana tylko przez jedną osobę.

Czy można zwrócić zakupioną Kartę Turysty?

Kartę można oddać w ciągu 4 godzin od momentu zakupu bez podania przyczyny. Zwrot może się odbyć tylko w miejscu zakupu karty i za okazaniem dowodu zakupu. Po skorzystaniu z niej zwrot nie jest możliwy.

Co zrobić jeżeli Karta i załadowany na niej pakiet nie działają prawidłowo?

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania zakupionej Karty, należy niezwłocznie zgłosić to w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w partnerskim punkcie sprzedaży.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

Po zgubieniu karty należy zgłosić się do autoryzowanego punktu sprzedaży, wówczas Użytkownikowi może zostać przypisany nowy numer karty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 złotych.

Czy wraz z zakupem Karty Turysty Użytkownik otrzymuje przewodnik po atrakcjach?

Tak, do zakupu dołączony jest przewodnik, w którym można znaleźć niezbędne informacje na temat ulg i świadczeń. Dodatkowo znajdują się one również na naszej stronie internetowej www.visitgdansk.com w zakładce Karta Turysty.

Czy z jednej atrakcji można skorzystać wielokrotnie w ramach jednego zakupionego pakietu?

Nie, z każdej atrakcji można skorzystać jednorazowo. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można zrobić to po raz drugi np. gdy musieliśmy opuścić obiekt i wracamy do niego w ciągu 10-20 minut.