• 19.3 ºC  / 66.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
15 lat Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego
W tym roku Europejski Szlak Gotyku Ceglanego obchodzi swoje 15-lecie. Poprzez swoją działalność w ostatnich latach zdołał zainteresować gotykiem ceglanym wiele osób. To międzynarodowe stowarzyszenie jest znane w całym regionie Morza Bałtyckiego.
A
A
Data modyfikacji: 00 0000 r.
EuRoB-Karte_2022

 

Stowarzyszenie zostało założone 26 września 2007 r. przez miasta uczestniczące w drugim etapie projektu pn. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB), który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, Programu Interreg III Baltic Sea Region. Pojawienie się obu projektów o tej samej nazwie, poprzedziła inicjatywa „Drogi do gotyku ceglanego“ Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

Dziś szlak liczy około 60 członków, wśród których znajdują się miasta, regiony, gminy i instytucje z Polski, Danii i Niemiec – oraz kilku sponsorów i partnerów kooperacyjnych, w tym setki ceglanych gotyckich budynków zlokalizowanych zarówno wokół Morza Bałtyckiego, jak i w miastach i wsiach położonych w głębi lądu z dala od wybrzeża.

Członkowie podejmują wspólne starania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego
i popularyzowania go wśród szerokiej publiczności.

„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego stanowi doskonały przykład przeobrażenia dofinansowanego projektu
w samowystarczalne stowarzyszenie”, mówi Christoph Pienkoß, Prezes Zarządu stowarzyszenia. „Służy on, zbiorowo dla wszystkich jego członków, rozwojowi turystyki kulturowej, która trwa od lat: ludzie coraz częściej interesują się tym, co warto zobaczyć ‘na swoim podwórku’. Krótkie urlopy, kultura, muzyka, kulinarne przysmaki, marynistyka, turystyka aktywna – fantastyczne budowle gotyku ceglanego doskonale wpisują się w tę listę wakacyjnych trendów. Naszym celem jest również podniesienie świadomości ludzi
na temat niezwykłego i imponującego dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego w miastach i na obszarach krajobrazowych objętych siecią.”

Za to zaangażowanie – nadzwyczajne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków i turystyki – już w 2010 roku stowarzyszenie zostało nagrodzone złotym medalem na wiodących europejskich targach ochrony zabytków „denkmal” w Lipsku. W 2012 roku sieć otrzymała nagrodę specjalną jury Europa Nostra – europejskiej federacji stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy.

Kilka kooperacyjnych projektów i oferta dla grup zwiedzających służą przekazaniu stylu architektonicznego
i jego historycznego kontekstu. W każdą trzecią sobotę czerwca w całej Europie odbywa się Dzień Gotyku Ceglanego, koordynowany przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Ze stowarzyszeniem współpracują dwie aktywne grupy robocze na temat cegły/nauki i marketingu/turystyki. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się oferta dla dzieci, tj. spektakl „Gotyczek”, który w zabawny sposób przekazuje podstawową wiedzę o gotyku ceglanym.

Osoby pragnące wesprzeć pracę stowarzyszenia non-profit Europejski Szlak Gotyku Ceglanego na rzecz dziedzictwa kulturowego gotyku ceglanego zachęcamy do pozostania członkiem wspierającym stowarzyszenia – jako osoba prywatna, firma lub stowarzyszenie. Bezpłatnie zamówić można przewodnik turystyczny po gotyku ceglanym, dostępny w kilku językach.

 

Kontakt:

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego / Europäische Route der Backsteingotik e. V.

tel. +49 30 206132555

info@eurob.org

www.eurob.org  //  www.facebook.com/backsteingotik  //  www.instagram.com/brick_gothic