• 16.7 ºC  / 62.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Mimo znacznych ograniczeń, Polskę można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.
A
A
Data modyfikacji: 00 0000 r.
wirus4

 

Wyjazdy obcokrajowców z Polski 
 
16.03.2020 godzina 19:00
Kraków - Berlin
Gdańsk -Berlin
 
Transport w małych grupach ( 8 lub 22 osobowe)

Transfery prywatne:
Kraków - Berlin
Gdańsk - Berlin
 
 
 Przestrzegamy procedur i zaleceń WHO:
·  przed wyjazdem sprawdzamy stan zdrowotny pasażerów (kaszel, duszności) i mierzymy temperaturę
·  powierzchnie wrażliwe we wszystkich pojazdach są każdorazowo dezynfekowane
·  po przekroczeniu granicy każdy pasażer jest rejestrowany
Kontakt: Kamil Kluczewski +48 512 398 813
 

Rejestracja i więcej informacji, w tym ceny:

https://mrshuttle.com/blog/special-transport-from-to-berlin/

 

Jednocześnie polecamy śledzić na bieżąco rozwój sytuacji  i w razie wątpliwości kontaktować się z placówkami dyplomatycznymi swojego kraju w Polsce.