• 0.4 ºC  / 32.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Do Palowej po łyk historii
Gdańsk wzbogacił o nową, niezwykle atrakcyjną przestrzeń wystawienniczą. Chodzi o Komorę Palową pod Ratuszem Głównego Miasta, gdzie kiedyś działała restauracja „Palowa”.
A
A
data publikacji: 02 lutego 2018 r.

Komora Palowa - niegdyś resturacja, teraz część muzeum
-Komora Palowa - niegdyś resturacja, teraz część muzeum
Fot. Marek Wałuszko / gdansk.pl

Remont i adaptacja gotyckiej przestrzeni trwały od roku 2016 i kosztowały łącznie 2,3 miliona złotych. Komora, która powstała w XIV wieku swoją nazwę zawdzięcza pełnionej funkcji – pobierano tam opłaty od statków kupieckich cumujących w Gdańsku. Odkryte podczas renowacji ścienne malowidła Chrystusa sugerują, że mieściła się tu również kaplica dla rajców.

Co ciekawe, mimo sporej wielkości – 200 m2, komora nie została zniszczona wskutek II Wojny Światowej, a to dzięki położeniu w podziemiach Ratusza. Obecnie każdy kto uda się do Komory Palowej może podziwiać kolekcję sreber gdańskich należących do patrycjuszy i kościołów.

Wystawa Muzeum Gdańska będzie czynna do 1 kwietnia.