• 16.5 ºC  / 61.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
„Zrównoważona turystyka” – pod tym pojęciem kryje się między innymi sposób, w jaki turyści wpływają na codzienne życie mieszkańców. Ta definicja turystyki zakłada, że jej rozwój nie powoduje szkód lokalnym społecznościom. Gdańska Organizacja Turystyczna przeprowadza regularne badania, w których grupa ankietowanych mieszkańców może wyrazić swoją opinię na temat wpływu i znaczenia ruchu turystycznego dla miasta i jego mieszkańców. Co więc pokazują ostatnie dane?
A
A
Data modyfikacji: 09 listopada 2022 r.

Turyści są ok!

Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się na podstawie lektury ośmiostronicowego raportu jest pozytywne postrzeganie przez mieszkańców Gdańska, przyjeżdżających turystów. Połowa ankietowanych uważa, że liczba turystów, w perspektywie całego roku,  jest optymalna. Pozostali dzielą się na dwie grupy: według 28% turystów jest zbyt mało, natomiast według 20% - zbyt wielu. Oczywiście w grę wchodzi tu jeszcze zjawisko sezonowości. Gdańsk ma bogatą i wszechstronną ofertę spędzania wolnego czasu, co sprawia, że jest atrakcyjny o każdej porze roku. Trudno jednak zaprzeczyć, że najwięcej gości odwiedza miasto latem. I tutaj wyniki badań są widocznie zróżnicowane. Ok. 73-74% ankietowanych uważa, że turystów w lipcu i sierpniu jest za dużo. Według ankietowanych optymalna liczba turystów odwiedza miasto w: maju i wrześniu. Z kolei w pozostałych miesiącach roku turystów jest niewystarczająco dużo. Te dane pokazuje poniższa grafika:

opinie.mieszkańców.na.temat.turystyki_wykres.1

 

A gdybyś ty był turystą?

No dobrze. A gdyby odwrócić role? Gdyby to mieszkańcy mieli wybierać kiedy najlepiej odwiedzić Gdańsk? No cóż, i tu brak niespodzianek. Zgodnie z poniższą grafiką, wg ankietowanych gdańszczanek i gdańszczan najlepsze miesiące to: maj, czerwiec i wrzesień. Najchętniej wybierane przez turystów: lipiec i sierpień, wg ankietowanych tracą w porównaniu do wcześniej wymienionych, być może ze względu na fakt, że w tym okresie turystów w Gdańsku jest po prostu zbyt wielu:

opinie.mieszkańców.na.temat.turystyki_wykres.3

 

Jak ważna jest turystyka dla miasta?

Ankietowani otrzymali również dwa pytania dotyczące wpływu turystyki na miasto, a dokładniej: Jak ruch turystyczny wpływa na gospodarkę Gdańska i wizerunek miasta? Odpowiedzi na oba pytania były bardzo podobne. Co cieszy najbardziej, blisko 2/3 ankietowanych „zdecydowanie pozytywnie” oceniło wpływ turystyki na gospodarkę i wizerunek Gdańska. Kolejne 22-23% udzieliło odpowiedzi: „raczej pozytywnie”. Wpływ turystyki na gospodarkę i wizerunek negatywnie ocenia średnio zaledwie 4-5% ankietowanych:  

opinie.mieszkańców.na.temat.turystyki_wykres.4

 

Co warto podkreślić, mieszkańcy dostrzegają potrzebę kontynuacji akcji promujących Gdańsk. Trzy czwarte uczestniczących w badaniu mieszkańców uważa, że miasto należy dalej promować, by przyciągać więcej turystów, przeciwnego zdania jest 14% pytanych

 

Opinie w czasie, czyli gdańszczanie są konsekwentni.

Widać, że postrzeganie turystyki przez gdańszczan nie zmienia się istotnie. Zdecydowana większość dostrzega pozytywny wpływ na gospodarkę i wizerunek oraz potrzebę dalszej promocji turystycznej miasta. Około dwóch trzecich uważa, że konsekwencje turystyki są dla Gdańska bardziej pozytywne niż negatywne. Nieco ponad jedna trzecia mieszkańców doświadcza uciążliwości wynikających z obecności turystów w miejscu zamieszkania lub pracy.

opinie.mieszkańców.na.temat.turystyki_wykres.6

 

Metodologia badań.

Pełny raport w formie pdf. można pobrać tutaj: Opinie mieszkańców na temat turystyki. Raport październik 2022 (646.54 KB)

Autorką badań jest koordynator projektów badawczych Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Nałysz-Safuryn.

2019124498