• 0.8 ºC  / 33.4 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Muzeum II Wojny Światowej otwiera się dla zwiedzających
23 marca 2017 – ta data przejdzie do historii Gdańska. To właśnie w ten wiosenny czwartek swoje podwoje otwiera niezwykła instytucja – Muzeum Drugiej Wojny Światowej. Muzeum umożliwi dokładne poznanie całego, 6 letniego konfliktu. Wszystko w Gdańsku – miejscu gdzie rozpoczął się najtragiczniejszy rozdział w dziejach ludzkości.
A
A
data publikacji: 22 marca 2017 r.

Trochę historii

Idea utworzenia placówki, która w kompleksowy sposób przedstawiałaby działania wojenne, a także motywy, którymi kierowały się strony konfliktu, powstał w roku 2007. Kolejny krok poczyniono 26 listopada 2008 r. - rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego powołano Muzeum II Wojny Światowej. Jako miejsce budowy wskazano, symboliczny dla tej wojny, Gdańsk. Podczas obchodów 70 rocznicy wybuchu wojny uroczyście podpisano akt erekcyjny, a 1 września 2010 wybrano zwycięską koncepcję architektoniczną. Decyzją Jury pierwszą nagrodę zdobył projekt gdyńskiego Studia Architektonicznego „Kwadrat”. Charakterystyczna bryła z wieżą w kształcie piramidy (ponad 40 metrów wysokości) szybko wpisała się w krajobraz Gdańska.

Misja

Misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia wojny jako największego kataklizmu XX wieku. Jest to zadanie ciągle aktualne, ponieważ pomimo upływu ponad 70 lat od wybuchu II wojny światowej, nie ma w Europie muzeum, które w sposób całościowy ukazywałoby przebieg i charakter tego konfliktu.

Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk w narracji historycznej zostanie położony na losy jednostek, społeczności i narodów. Historia militarna stanowić będzie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Celem takiego ujęcia tematu jest oddanie wyjątkowości doświadczenia II wojny światowej, w której największe ofiary poniosła ludność cywilna.

Dzień Otwarty
-Dzień Otwarty
Fot. gdansk.pl

Dane techniczne

Budynek Muzeum ma powierzchnię około 23 tysięcy m2. Na wystawę główną przeznaczono obszar około 5 tysięcy m2. W nowoczesny sposób prezentuje ona II wojnę światową zarówno z perspektywy ówczesnej wielkiej polityki i przede wszystkim — przeżyć zwykłych ludzi. Ekspozycja przedstawia nie tylko losy Polaków, ale też doświadczenia innych narodów. Poza wystawą stałą w Muzeum znajduje się także tysiąc metrów powierzchni na wystawy czasowe. Oprócz funkcji wystawienniczych Muzeum ma pełnić rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki.

Wystawę główną tworzą trzy bloki narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy. Została podzielona na 18 sekcji tematycznych, co odzwierciedla układ sal na wystawie.

Na wystawie głównej znajduje się ok. 2 tys. eksponatów, ale nie zabrakło tam również nowoczesnych stanowisk multimedialnych, których jest ok. 240. Zwiedzający za ich pomocą mogą przeglądać archiwalne fotografie i filmy, obejrzeć relacje świadków tamtych wydarzeń, zapoznać się z interaktywnymi mapami prezentującymi militarne potyczki czy zmiany granic państw w czasie II wojny światowej.

Na wystawie głównej zaaranżowano również przestrzeń, w której prezentowane są eksponaty obrazujące życie codzienne w czasie II wojny światowej oraz wystawę dla dzieci "Podróż w czasie".

Zobaczymy także m.in. zrekonstruowaną ulicę przedwojenną, a także coś dla miłośników militariów: sprzęt wojskowy, w tym czołgi Sherman i T-34. Co ciekawe, czołgi były na tyle dużymi eksponatami, że znalazły się na swoich miejscach zanim wybudowano ściany i dach muzeum.

Jeden z największych eksponatów: radziecki człog T-34/85
-Jeden z największych eksponatów: radziecki człog T-34/85
Fot. gdansk.pl

Odwiedziny

Muzeum będzie czynne dla zwiedzających w dniach:

wtorek – niedziela w godz. 10:00 – 19:00.

Wystawa dla dzieci "Podróż w czasie" – czynna 14.00-19.00 w dni powszednie oraz 10.00-19.00 w soboty i niedziele.

Kasy Muzeum są czynne w dniach funkcjonowania Muzeum w godzinach 9:30-17:00. Ostatnie wejście na wystawę główną i wystawę dla dzieci: 17:00.

Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania wystawy głównej i wystawy dla dzieci.

Bilety

Wystawa główna

Bilet normalny - 23 zł
Bilet ulgowy - 16 zł
Bilet rodzinny (2 dorosłych i maksymalnie 3 dzieci ) - 55 zł
Bilet grupowy normalny (powyżej 10 osób) - 23 zł
Bilet grupowy ulgowy (powyżej 10 osób) - 16 zł
Audioprzewodnik - 5 zł

Wystawa dla dzieci - "Podróż w czasie"
Bilet dla dziecka - 8 zł
Bilet dla opiekuna - 13 zł
Grupy zorganizowane (maksymalnie 25 dzieci + 2 opiekunów) - 5 zł

Szczegóły na: http://www.muzeum1939.pl/