• 10.4 ºC  / 50.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Punkty IT dostępne dla każdego
Wniosek Gdańskiej Organizacji Turystycznej o wsparcie projektu wprowadzenia nowych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zyskał aprobatę Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na kompleksowe dostosowanie punktów Informacji Turystycznej do potrzeb wspomnianych osób. Dzięki temu punkty staną się jeszcze bardziej dostępne i przyjazne dla każdego.
A
A
Data modyfikacji: 05 marca 2021 r.
punkt it

 

Podróżowanie jest dla wszystkich, którzy mają na to ochotę. Z takiego założenia wychodzi i zawsze wychodził zespół Visit Gdansk Dlatego podejmowaliśmy i podejmujemy liczne działania, aby uczynić nasze punkty informacji turystycznej miejscami przyjaznymi dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Teraz, dzięki dofinasowaniu Ministerstwa, mogliśmy podjąć kolejne kroki, aby w sposób całościowy i możliwie jak najbardziej dokładny przegotować nasze punkty na wizytę osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi.

Nasz cel jest prosty – chcemy dostarczyć wszystkim rzetelnych informacji na temat dostępności oferty turystycznej a poprzez to działanie zachęcić do korzystania z takiej formy spędzania wolnego czasu.

Warto przy tym dodać, że w Gdańsku znajduje się już wiele obiektów turystycznych z odpowiednimi udogodnieniami. Są wśród nich np. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Bazylika Mariacka, Muzeum Archeologiczne, ZOO, Ratusz Głównego Miasta, Twierdza Wisłoujście czy Europejskie Centrum Solidarności. Tym bardziej, Informacja Turystyczna nie może zostać z tyłu.

 

Od pewnego czasu prowadzimy już aktywne działania, takie jak m.in.:

  • Umożliwienie wypożyczenia (za zwrotną kaucją) wózków inwalidzkich w administrowanym przez Gdańską Organizację Turystyczną, Gdańskim Centrum Informacji Turystycznej, mieszkańcom i turystom planującym zwiedzanie obszaru Głównego Miasta
  • Realizację i udostępnienie w GCIT, mieszkańcom i turystom planu tyflograficznego Drogi Królewskiej i jej okolic (obszar Głównego Miasta). Plan tyflograficzny to mapa w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Zastosowano na nim czytelną i kontrastową grafikę

 

A to nie wszystko. Pojawi się również dedykowana sekcja informacyjna dla osób niepełnosprawnych (wersja polska i angielska) na stronach www.visitgdansk.com i www.kartaturysty.visitgdansk.com

Kolejny kroki to produkcja ulotek o atrakcjach turystycznych Gdańska dla osób niewidomych i niedowidzących (z wykorzystaniem pisma transparentnego oraz j. Braille’a), specjalne broszury i książki.

Ważne jest także umożliwienie wypożyczenia w punktach urządzeń pozwalających na łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych do atrakcji turystycznych miasta. Są to wózki inwalidzkie, chodziki, laski/kule.

Równie istotne są udogodnienia dla osób niedowidzących. Tu z pomocą przyjdą lupy elektroniczne z wyświetlaczem HD oraz przenośne urządzenia służące do powiększania tekstu czy obrazu. Wyposażone w kamerę i monitor wyświetlają na nim obraz widziany przez kamerę. Po położeniu lupy na dowolnym tekście, obraz zostanie pokazany w znacznym powiększeniu. Osobom niedowidzącym udostępnione zostaną też specjalne tablety do samodzielnej obsługi a zorientować się w przestrzeni pomogą im oznaczenia poziome. Będą to linie naprowadzające i pinezki podłogowe. Nie tylko znakomicie ułatwiają poruszanie się, ale także odnajdowanie konkretnych punktów, np. lady.

Na koniec warto dodać, że realizacja projektu jest komplementarna ze wszystkimi działaniami podejmowanymi na terenie Miasta Gdańska, które związane są ze zwalczaniem barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty turystycznej Miasta Gdańska. Należy podkreślić, że projekt jest również komplementarny z zadaniami realizowanymi na terenie Miasta Gdańska, dotyczącymi rozwoju turystyki oraz dziedzictwa kulturowego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Gdańska Organizacja Turystyczna zarządza 3 punktami informacji turystycznej. Gdańskim centrum Informacji Turystycznej przy ul. Długi Targ 28/29, punktem w Porcie Lotniczym Gdańsk lotnisku im. Lecha Wałęsy oraz punktem w tunelu przy dworcu kolejowym Gdańsk Główny (ul. Podwale Grodzkie 8). Uwaga - ostatni z nich jest nieczynny do odwołania.