• 22.0 ºC  / 71.7 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
Zasady bezpieczeństwa
Epidemia koronawirusa wpływa na wiele sektorów gospodarki. Wprowadzone obostrzenia najsilniej dotknęły jednak branżę szeroko rozumianych usług oraz sektor mikro i małych przedsiębiorstw. Dla wielu wystawców i działających w Gdańsku podmiotów Jarmark jest szansą na powrót do normalności, wpływa na wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia w regionie, poprawiając tym samym jakość życia mieszkańców
A
A
data publikacji: 20 lipca 2020 r.
JD20180807_KM_ILUSTRACJA_038-1

 

Po pierwsze bezpieczeństwo

Międzynarodowe Targi Gdańskie, będące organizatorem Jarmarku św. Dominika, kwestie związane z bezpieczeństwem sanitarnym traktują w sposób absolutnie priorytetowy, wdrażając wszystkie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny środki ostrożności, a także na bieżąco śledząc i monitorując sytuację. Wprowadzone zostały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • jednostronna zabudowa ulic stoiskami handlowymi (tym samym poszerzenie ciągów pieszych pozwalające na zachowanie dystansu społecznego)
 • zachowanie niezbędnych odległości między stoiskami
 • zapewnienia koniecznych środków ochrony osobistej dla wystawców (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące) oraz wprowadzenie obowiązku pracy na stoiskach
  w przyłbicach i rękawiczkach
 • udostępnienie środków dezynfekcyjnych dla odwiedzających na wszystkich stoiskach
 • oddzielenie stoisk z żywnością od odwiedzających za pomocą przegrody z plexi
 • rezygnacja z dużych wydarzeń kulturalnych m.in. ceremonii otwarcia i zamknięcia Jarmarku
 • ograniczenie widowni wydarzeń programowych do obowiązujących limitów
 • wprowadzenie oznakowania ograniczającego dostęp do stoisk oraz zalecającego zachowanie odpowiedniej odległości
 • rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowej
 • umieszczenie na terenie jarmarku informacji dotyczących obowiązujących zasad przeciwdziałających zakażeniom koronawirusem

W strefach gastronomicznych i konsumpcyjnych wprowadzone zostały dodatkowo środki ostrożności:

 • sprzedaż na stoiskach tylko dań na wynos
 • wydzielenie stref konsumpcyjnych dla określonej liczby konsumentów wraz z konieczną obsługą
 • bieżąca dezynfekcja stolików
 • zamgławianie stref konsumpcyjnych przed otwarciem Jarmarku.

W strefach imprez kulturalnych zostały wprowadzone zasady:

 • obowiązek zasłaniania nosa i ust przez wszystkich widzów
 • ustawienie miejsc siedzących i określenie miejsc stojących z zachowaniem dystansu społecznego
 • ograniczenie liczby widzów do obowiązujących limitów
 • zapewnienie płynów do dezynfekcji
 • zamgławianie miejsc do siedzenia przed otwarciem strefy oraz w przerwie technicznej
 • specjalne zasady pracy artystów i obsługi.

W strefach aktywności sportowych dla rodzin z dziećmi (dmuchańce, skakańce) zostały wprowadzone zasady:

 • ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z atrakcji
 • zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk przy wejściu na atrakcje
 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez opiekunów
 • dezynfekcja dmuchańców.

Zabezpieczenie sanitarne Jarmarku św. Dominika będzie zapewniało wszystkie standardy wymagane wytycznymi:

 • zastąpienie części kabin sanitarnych przez kontenery sanitarne z obsługą
 • wszystkie kabiny i kontenery sanitarne zostaną wyposażone dodatkowo w dozowniki i płyn do dezynfekcji rąk
 • jak zwykle zapewniamy ciągłe i bieżące czyszczenie terenu Jarmarku.