• 0.4 ºC  / 32.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Bezpieczeństwo w pojazdach komunikacji i przestrzeni publicznej są niezwykle istotne. Przestrzeganie przepisów anty-covidowych ułatwi walkę z pandemią i zminimalizuje ryzyko zakażenia.
A
A

Ograniczenia w komunikacji

  1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
  2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Szczegóły: TUTAJ

 

Ograniczenia w przemieszczaniu się

 

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Zasady obowiązujące w całym kraju:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

 

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

 

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 

na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

w autobusie, tramwaju i pociągu,

w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

w kinie i teatrze,

u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

w kościele i szkole, na uczelni

w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Ważne! Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach czy w kościele.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia