• 0.3 ºC  / 32.6 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
A
A

Polska przywróciła ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen/UE/Turcji:

 • Podróżni podlegają kwarantannie. Można uniknąć kwarantanny m.in. robiąc test PCR albo antygenowy w ciągu 48h przed lądowaniem w Polsce, albo w ciągu 48h po lądowaniu w Polsce (liczy się data i godzina otrzymania wyniku).
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.
 • usunięty podpunkt

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z pozostałych krajów:

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test 7 dnia po przylocie, którego negatywny wynik skróci kwarantannę.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny niezależnie od kraju przylotu. Nie ma jednego określonego wzoru, ale Certyfikat UE i NHS (brytyjski) są akceptowane. Z pozostałych krajów ważne jest, żeby szczepionka była dopuszczona w UE i żeby od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z infolinią Straży Granicznej: +48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)

Dzieci do ukończenia 12. roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Stan na 01.09.2021. Obowiązuje do odwołania.

Pozostałe wyjątki od obowiązku kwarantanny, oraz inne szczegółowe informacje znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html