• 0.2 ºC  / 32.4 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
Pandemia sprawiła, że wiele osób poszukuje istotnych informacji dotyczących obostrzeń i postępowania w związku z chorobą, w przypadku podróżowania. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje w formie pytanie-odpowiedź.
A
A
 

UWAGA! Szczegółowa lista pytań i odpowiedzi znajduje się na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

Czy hotele funkcjonują normalnie?

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).

Zasady będą obowiązywały do 7 maja 2021 r.

Od 8 maja działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. 
Od 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym -  z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik. 
Od 29 maja działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik. 
Obowiązuje do 5 czerwca.

 

Czy podczas pobytu w hotelu będę mógł skorzystać z siłowni, basenu lub strefy rekreacyjnej?

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).

Korzystanie z usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Zasady będą obowiązywały do 7 maja 2021 r.

Od 8 maja działalność wznowią hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. 
Od 15 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach. Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym -  z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik. 
Od 29 maja działalność będą mogły wznowić restauracje. Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik. 

Obowiązuje do 5 czerwca.

Od 1 maja można uprawiać sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 50 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).
Od 1 maja można uprawiać sport w obiektach sportowych krytych i na basenach – przy zachowaniu max. 50 proc. obłożenia obiektu.
Od 15 maja wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. publiczności
Od 29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2.

Obowiązuje do 5 czerwca.

 

Czy placówki kulturalne są otwarte?

Muzea i galerie sztuki są otwarte i mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 15 m2.

Teatry, opery, filharmonie

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Obowiązuje do: 14 maja/28 maja 

Od 15 maja zostaną otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia. 
Od 29 maja zostaną otwarte kina i teatry. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.

Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Od dnia 15 maja do dnia 28 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od dnia 29 maja prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązuje do 5 czerwca.

 

Czy nadal muszę zakrywać usta i nos?

Tak, istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej. Maseczki nie będą obowiązkowe w przestrzeni publicznej (otwartej) od 15 maja, przy zachowaniu dystansu społecznego.

 

Co z kongresami, targami i konferencjami?

Tego typu wydarzenia mogą odbywać się jedynie w formie online.

Obowiązuje do 5 czerwca.

 

Do kiedy obowiązują ograniczenia w przekraczaniu polskiej granicy?

Od 13 czerwca Polska przywróciła ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Uwaga! Osoby podróżujące z Indii, RPA i Brazylii nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Obowiązuje do odwołania.

 

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

Aktualne informację sprawdź na stronie Straży Granicznej.

 

Jestem za granicą. Czy mogę wrócić do Polski?

Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen:

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

 

Gdzie powinienem się zgłosić, jeśli utraciłem swój paszport/dowód osobisty, a przebywam za granicą i chciałbym wrócić do Polski?

Należy nawiązać kontakt z najbliższym polskim urzędem konsularnym i zwrócić się o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do Polski. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 

Co w sytuacji, kiedy obcokrajowiec przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen? Z powodu odwołanych lotów, nie może wrócić do domu. Czy poniesie konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce?

Pobyt cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce na podstawie ważnej wizy Schengen w momencie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego jest uznawany za legalny. W tym przypadku nie trzeba składać żadnych wniosków o legalizację pobytu, nie jest wydawana żadna decyzja administracyjna. Obcokrajowiec powinien opuścić nasz kraj do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii*.

Natomiast jeżeli osoba przyjechała do Polski na podstawie ważnej wizy Schengen już w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i nie może wrócić do swojego kraju, a jej wiza straciła w trakcie ww. pobytu ważność, osoba ta może kontynuować pobyt na terytorium Polski pod warunkiem złożenia wniosku np. o przedłużenie wizy*. Termin na złożenie wniosku uległ przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Czy loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostały zawieszone?

Nie, obecnie nie obowiązuje zakaz lotów z Wielkiej Brytanii.

 

Czy nadal obowiązuje zakaz lotów z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw?

Od 14 stycznia 2021 r. nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

 

Przyjeżdżam z Niemiec, Czech, Litwy albo Słowacji – jakie obowiązki muszę spełnić?

Trzeba posiadać i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu.

 

Czy jeśli przekraczam granicę pieszo (odcinek lądowy granicy Polski z Czechami, Litwą, Niemcami lub Słowacją), także muszę mieć wykonany test?

Tak, test obowiązuje niezależnie od sposobu przemieszczania się, chodzi o sam fakt przekroczenia granicy.

 

Regularnie przypływam promem ze Szwecji. Czy od teraz muszę robić test?

Tak, przekraczając morski odcinek granicy należy posiadać i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu.