• 19.9 ºC  / 67.8 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
COVID-19 - najważniejsze informacje dla branży
Szanowni Państwo. Aby ułatwić Wam dostęp do najważniejszych dla branży turystycznej informacji, w dobie obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, Gdańska Organizacja Turystyczna przygotowała specjalne zestawienie.
A
A
Data modyfikacji: 23 lutego 2021 r.
wirus3

 

Poniżej znajduje się lista odesłań do najistotniejszych i najbardziej użytecznych danych publikowanych przez zewnętrzne podmioty. Będziemy na bieżąco aktualizować zawarte w tym artykule informacje. 

 

[AKTUALIZACJA: 23.02.2021]

 

Gdańsk kontynuuje wsparcie przedsiębiorców.

Zdecydowano o przedłużeniu pakietu pomocowego dla gdańskich przedsiębiorców:

 

Spotkanie przedstawicieli biur podróży z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przebieg i efekty spotkania:

 

Turystyczny fundusz pomocowy dla biur podróży.

Analiza przepisów:

 

Luzowanie obostrzeń.

Zmiany od 12 lutego:

 

Tarcza antykryzysowa po raz 7.

Przedsiębiorcy ponownie mogą skorzystać z dotacji 5.000 PLN.

 

Gdański Projekt Wsparcia Przedsiębiorców.

Gdańscy radni jednogłośnie przegłosowali kolejne ułatwienia:

 

Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

Zmiany m.in. w funkcjonowaniu Bonu Turystycznego:

 

Jak złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS za styczeń 2021?

Analiza:

 

Pomoc rządowa: Tarcza 6.0 - rozszerzenie zasięgu wsparcia

Rząd RP o przedłużeniu działania tarczy oraz proponowanych poprawkach:

 

Uchwała Rządu RP w sprawie Tarczy Antykryzysowej PFR 2.0

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm:

 

Tarcza 6.0

Omówienie i analiza rozwiązań:

 

Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z wprowadzeniem ograniczeń w zakresie działalności gospodarczej.

Analiza prawna:

 

Restrukturyzacja jako szansa na ratunek przedsiębiorstwa

Omówienie zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań naprawczych wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19 i uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego:

 

[AKTUALIZACJA: 18.12.2020]

 

Kolejny etap kwarantanny

Najnowsze obostrzenia od 28 grudnia:

 

Tarcza antykryzysowa 6.0

 

Podczas, gdy Sejm wciąż obraduje nad ostatecznym kształtem Tarczy 6.0 przedstawiamy projektowane zmiany

Projektowane zmiany zawarte w Tarczy 6.0:

 

Kontrola PFR

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna kontrolę wybranych beneficjentów dotychczasowej pomocy:

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Kolejny etap rządowego wsparcia dla firm, od mikro do dużych przedsiębiorstw:

 

Kolejne etapy walki z COVID-19

Program "100 dni solidarności":

 

Co dalej z targami i szkoleniami? Polecamy artykuł autorstwa Anny Coban z portalu meetingplanner.pl

Analiza prawna:

 

Najnowsze informacje w sprawie przygotowywanych przez Rząd RP działań pomocowych

Analiza i przewidywania:

 

Kolejny pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Długoterminowe pożyczki, dofinansowanie zatrudnienia, zwolnienie ze składek ZUS, przedłużenie postojowego i inne:

 

Rząd RP zapowiedział kolejne kroki w walce z pandemią COVID-19

Najnowsze obostrzenia:

 

Zwrot opłat za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu COVID-19 - Turystyczny Fundusz Zwrotów

Analiza prawna:

 

Obowiązek wymiany kas fiskalnych

Z uwagi na sytuację epidemiczną terminy wymiany kas zostały wydłużone. Analiza prawna:

 

Miasto Gdańsk pomaga przedsiębiorcom

Z myślą o branżach dotkniętych skutkami pandemii, miasto Gdańsk po raz kolejny uruchomiło pakiet wsparcia. Zaproponowana pomoc dotyczy ulg w płatności czynszu za najem lokali:

 

Najnowsze propozycje Rządu RP w sprawie wsparcia branż cierpiących wskutek pandemii COVID-19

Celem zmian jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji:

 • Określenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do czerwca 2021.
 • W projekcie ustawy proponuje się zmianę polegającą na wykreśleniu terminu na przekazanie przez ministra ds. turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń.
 • Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej.
 • Przewidziano zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020.

 

Miasto przygotowuje listę restauracji świadczących usługi "na wynos"

Dołącz bezpłatnie do akcji:

 

Gdańsk w czerwonej strefie - aktualne obostrzenia

Od 24 października cała Polska jest strefą czerwoną pandemii COVID-19. Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Wprowadzono też dodatkowe obostrzenia:

 • Stołówki szkole
  Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Restauracje hotelowe
  Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

 

 

COVID-19 - zamknięcie gastronomi

Nowe obostrzenia od 24 października zakładają działalność lokali gastronomicznych tylko w systemie "na wynos". Apel IGHP:

 

Formy wsparcia branży turystycznej

Sprawdź, z jakich form możesz skorzystać:

 

Gdańsk w czerwonej strefie

Zaliczenie Gdańska do czerwonej strefy pandemicznej oznacza nowe obostrzenia:

 

Tarcza antykryzysowa 5.0 (branżowa)

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

 

Fundusz zwrotów

Analiza systemu wnioskowania o środki z Turystycznego Funduszu Zwrotów:

 

Żółte i czerwone strefy

Nowe wytyczne Rządu dla poszczególnych branż:

 

Gdańsk w żółtej strefie

Informacje o konsekwencjach włączenia Gdańska do żółtej strefy pandemicznej:

 

Przyznano już milion bonów turystycznych

 

Ustawa o pomocy dla branży turystycznej przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę pomocową, odrzucając jednak poprawki proponowane przez branżę:

 

Najnowsze informacje dotyczące rządowych programów wsparcia branży turystycznej

 

Projekt: Kompetencje dla branży turystycznej 

Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki:

 

Bon Turystyczny

Informacje dla przedsiębiorców: kto może przyjmować płatności bonem? Jak dołączyć do programu? 

Analiza prawna:

Najczęściej zadawane pytania:

 

Urlop wypoczynkowy w czasach pandemii

 

Tarcza antykryzysowa Rządu RP, wersja 4.0.

 

Pomoc Gdańskiego Urzędu Pracy.

 

Rekomendowany regulamin pracy w punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19.

 

Instrukcja dla klientów.

 

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 

Wytyczne przygotowane przy udziale IGHP dla hoteli po otwarciu.

 

Tarcza antykryzysowa 3.0.

 

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa.

 

Plany 2 etapu odmrażania gospodarki.

Czy Polacy pojadą w tym roku na wakacje? - raport Nielsen

Tarcza antykryzysowa 2.0.

Utrzymanie zatrudnienia w dobie koronawirusa.

 

WZÓR porozumienia w sprawie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

1000+ dla turystyki.

 

GUP uruchamia rozwiązania tarczy antykryzysowej.

 

Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS.

 

Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców.

 

Stanowisko 4 Metropolitalnych Lokalnych Organizacji Turystycznych (Gdańsk, Łódź, Poznań i Warszawa).

 

Oficjalny projekt tarczy antykryzysowej.

 

Pomoc dla biur podróży.

 

Koronawirus - FAQ. Zestaw odpowiedzi na często zadawane pytania.

 

Wyniki ankiety „Wpływ COVID-19 na sytuację hoteli w Gdańsku”

 

Pakiet pomocowy Miasta Gdańska

 

Pakiet antykryzysowy Rządu RP

 

Porady prawne

 

Komunikat Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki

 

ZUS - odroczenie składki

 

Artykuły istotne dla branży MICE

 

Zalecenia dla hoteli:

 • Stanowisko IGHP w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego: od 14.03.2020 r. do odwołania obowiązuje m.in. całkowity zakaz prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu – szczegóły:
  https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=46067 

 • Główny Inspektorat Sanitarny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia opracował zalecenia dla obiektów hotelowych w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem:
  https://www.horecabc.pl/koronawirus-zalecenia-gis-dla-obiektow-hotelowych/

 

Ankieta IGHP – wpływ wirusa na branżę hotelarską:

 

Ministerstwo Rozwoju - projekt pakietu osłonowego dla firm:

 

Szczególne rozwiązania zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

Sekcja poświęcona koronawirusowi na oficjalnym portalu Miasta Gdańska:

 

Komunikaty Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

 • Komunikat Wojewody Pomorskiego dot. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki:
  http://www.gdansk.uw.gov.pl/4144-komunikat

 

Komunikaty Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: