Święto Wolności i Solidarności
  • 16.2 ºC  / 61.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Już w dniach 15–17 września 2016 w Gdańsku, odbędzie się Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
A
A
data publikacji: 12 sierpnia 2016 r.

Organziatorzy zadbali aby w programie znalazły się wszystkie najważniejsze zagdanienia dotyczce samego bólu oraz metod jego uśmierzania i leczenia.

Nie zabraknie również zgadanień psychologicznych związanych z tematem oraz omówienia szczególnie trudnych przypadków i jakości życia pacjentów.

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.9zjazdptbb.viamedica.pl

Zgłoszenia i kontakt:

zjazdbolowy2016@viamedica.pl

tel.: 58 320 94 94