Święto Wolności i Solidarności
  • 19.0 ºC  / 66.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Kolejne spotkanie European Cities Marketing
W dniach 13-15 czerwca, w szwedzkim Malmo odbyło się Walne Zgromadzenie członków organizacji European Cities Marketing, w którym wzięli udział przedstawiciele blisko 100 europejskich miast oraz eksperci i zaproszeni goście. Oprócz Walnego Zgromadzenia członków, dla uczestników zaplanowano dwudniowy program konferencyjny.
A
A
data publikacji: 20 czerwca 2018 r.
ECM

 

Pierwszego dnia odbyły się posiedzenia tzw. Knowledge Groups z zakresu: Badań i Statystyk, Informacji Turystycznej, Cyfrowych Destynacji, Marketingu Miast i Przemysłu Spotkań. Przedstawiciele GOT wzięli udział w dwóch z nich. Podczas spotkania Grupy ds. Informacji Turystycznej dyskutowano na temat zjawiska digitalizacji punktów IT oraz tworzenia strategii „destination hospitality”. Z kolei podczas spotkania Grupy ds. Przemysłu Spotkań zostało zaprezentowane komercyjne narzędzie pozwalające badać ekonomiczny wpływ wydarzeń na lokalną gospodarkę – Event Impact Calculator.

„Nie pytaj, co twoje miasto może zrobić dla turystyki, ale co turystyka daje miastu” - pod takim hasłem prowadzona była natomiast konferencja ECM. Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele wybranych miast (m.in. belgijskiej Antwerpii czy szwedzkiego Sztokholmu) prezentowali swoje doświadczenia z zakresu wpływu turystyki na miasta oraz strategii miast z zakresu zarządzania i kreowania ruchu turystycznego.

Warto dodać, iż kolejne Walne Zgromadzenie i Konferencja ECM odbędą się w czerwcu 2019 roku w Ljubljanie (Słowenia).