Święto Wolności i Solidarności
  • 13.6 ºC  / 56.4 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Kongres „Rynek Sportu w XXI wieku”
W dniach 23–25 maja 2019 roku odbędzie się II Międzynarodowy Kongres „Rynek Sportu w XXI wieku”, którego organizatorem jest Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Do współorganizacji dnia polonijnego została zaproszona The World Polonia Sport Federation z siedzibą w Wiedniu.
A
A
data publikacji: 20 maja 2019 r.
Bildschirmfoto-2019-03-10-um-18.27.59

 

W ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło blisko 200 specjalistów i ekspertów. Celem organizatorów jest stworzenie największej realnej i analitycznej, opartej o wiedzę platformy, na której zostaną zaprezentowane unikalne badania, zaawansowane technologie i doświadczenia oparte o dobre praktyki.

Udział w dyskusjach wezmą przedstawiciele komercyjnych lig sportowych oraz organizacji polonijnych. Tegoroczny program obejmuje zagadnienia i debaty dotyczące zarządzania i ekonomii w sporcie, organizacji i bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, prawa oraz trendów sponsoringu sportowego w Polsce, wyzwań wokół profesjonalizacji i komercjalizacji rynku sportowego oraz e-sportowego w Polsce i na świecie.

Uczestnicy będą analizować problemy związane z profesjonalizacją lig, ich struktur, zajmować się autonomią prawa sportowego, a także zadaniami i rynkiem sportu polonijnego jako czynnika sprzyjającego więzi i integracji.

Szczegóły, rejestracja i program na  http://mkrs.pl/program-kongresu