Święto Wolności i Solidarności
  • 16.4 ºC  / 61.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Let’s net! Czym jest „bleasure”?
We włoskiej miejscowości Riva del Garda odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona zagadnieniom turystyki, zwłaszcza komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży i nowym trendom. Hasło spotkania: Let’s net!
A
A
data publikacji: 28 marca 2017 r.

Jednym z gości specjalnych konferencji było Gdansk Convention Bureau. Poproszono nas o przekazanie informacji o sposobie funkcjonowania Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz GCB w ramach jednej struktury. Wzięliśmy także udział w dyskusji panelowej poświęconej trendowi „bleasure”, czyli łączeniu wyjazdów biznesowych z aktywnościami turystycznymi.

Drugim, zagranicznym gościem było Convention Bureau z Lizbony. Dzięki temu każdy uczestnik miał okazję przedstawić  swój schemat działalności oraz porównać go z innymi i wymienić się doświadczeniami.

Sposób funkcjonowania GOT/GCB spotkał się z dużym zainteresowaniem blisko 150 uczestników spotkania. Został przedstawiony jako skuteczny sposób pracy i wdrażania nowych rozwiązań, dzięki efektywnej współpracy dwóch zespołów, w ramach jednego podmiotu.