• 11.9 ºC  / 53.5 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
Misja gospodarcza do Chin
Pomorskie firmy z branży stoczniowej, chemicznej i spożywczej wezmą udział w Misji Gospodarczej Województwa Pomorskiego do Chin, która planowana jest na 18 – 24 listopada br. Udział przedsiębiorców z naszego regionu w wydarzeniu gospodarczym będzie możliwy dzięki wsparciu w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
A
A
data publikacji: 09 października 2017 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza mikro, małe i średnie firmy z województwa pomorskiego z branży stoczniowej, spożywczej i chemicznej do udziału w misji gospodarczej do Chin planowanej na 18 – 24 listopada 2017 r.

Celem wyjazdu naszych przedsiębiorców do Chin w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego jest nie tylko promocja gospodarcza naszego regionu, pokazanie potencjału firm z branży chemicznej, spożywczej i stoczniowej, ale przede wszystkim nawiązanie współpracy biznesowej” – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Wizyta pomorskich firm w Chinach rozpocznie się otwarciem Biura Pomorskiego w Chinach, w Pekinie które odpowiedzialne będzie m.in. za pomoc w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami chińskimi i pomorskimi przedsiębiorcami, organizację spotkań biznesowych dla firm z naszego regionu, pomoc w organizacji pobytu na terenie Chin (np. transfer z i do lotniska, pomoc w zorganizowaniu transportu, rezerwacji hoteli, środków transportu itp.), a także pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i prowadzeniu jej w tym kraju.

Pomorscy przedsiębiorcy w trakcie Misji Gospodarczej wezmą ponadto udział w spotkaniach B2B, wizytach studyjnych oraz seminarium gospodarczym, które wprowadzi pomorskie firmy w rynek chiński i przybliży przedsiębiorcom z Chin specyfikę naszego regionu i naszego biznesu. Uczestnicy misji udadzą się także do  Qingdao – drugiego największego portu w Chinach, ośrodka przemysłowego i biznesowego, gdzie odbędą się spotkania B2B przedstawicielami wszystkich branż, jakie wezmą udział w delegacji.

To kolejna szansa przed przedsiębiorcami z naszego regionu, jaką zapewne wykorzystają podczas pobytu w Chinach. To bardzo ważne, że pomorski potencjał jest coraz bardziej dostrzegany na świecie, nie tylko w kontekście inwestycyjnym, ale również biznesowym” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. „Liczę na to, że wspólna misja gospodarcza, na której będziemy mieli okazję zaprezentować potencjał biznesowy naszego regionu zaowocuje wieloma kontraktami w przyszłości” – dodaje M. Struk.

Rekrutacja na Misję Gospodarczą do Chin właśnie się rozpoczęła.  W misji mogą wziąć udział mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego z branż spożywczej, chemicznej i stoczniowej. W ramach wyjazdu pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty dofinansowania takich kosztów jak m.in. dedykowane spotkania B2B, wizyty studyjne, przelot, transport lokalny, zakwaterowanie, ubezpieczenie osobowe i obsługa logistyczną.

Koszt udziału w misji gospodarczej dla jednego przedsiębiorcy wynosi 20 tys. pln, ale dzięki dofinansowaniu w ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza, firma poniesie tylko niewielki wkład własny w wys. 3 tys pln.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem  we wspólnym wyjeździe na misję prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego on-line na stronie internetowej: www.brokereksportowy.pl w zakładce Oferta/ Misje Gospodarcze/ Misje aktualne oraz o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów załączników na adres e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl

Zgłoszenia do 9 października 2017 r.

 

Szczegółowych informacje dotyczące organizacji misji:
Anna Jafra,
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Pomorza
anna.jafra@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 235

www.brokereksportowy.pl

 

O projekcie Pomorski Broker Eksportowy:

Pomorski Broker Eksportowy to projekt dzięki któremu pomorskie MŚP mogą rozpocząć i rozwijać działania eksportowe. Przygotowana w ramach projektu oferta odpowiada na potrzeby firm  znajdujących się  na różnych  etapach rozwoju eksportu. Wśród konkretnych korzyści z udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dot. kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie  na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.  Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – partnera wiodącego, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. Terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.