Święto Wolności i Solidarności
  • 16.2 ºC  / 61.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Misja gospodarcza do Salwadoru i Panamy
W dniach 19-22.03 planowane są konsultacje polityczne Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marka Magierowskiego w Salwadorze i Panamie. W związku z powyższym, Departament Współpracy Ekonomicznej organizuje misję gospodarczą w tych państwach.
A
A
data publikacji: 13 lutego 2018 r.

Podczas wizyty, zaplanowano już wstępnie rozmowy z przedstawicielami lokalnej administracji, firm oraz organizacji otoczenia biznesu. Najwięcej możliwości spotkań z potencjalnymi partnerami istnieje w sektorach takich jak: ICT, zielone technologie oraz infrastruktura portowa (w tym okablowanie, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa etc.).

Przypominamy, że w przypadku wyjazdów organizowanych przez MSZ uczestnicy pokrywają koszty przelotu i zakwaterowania we własnym zakresie. Po stronie organizatorów leży organizacja transportu i logistyki na miejscu, sal do spotkań itp.

Zainteresowanie udziałem w wizycie należy zgłaszać do dnia 16.02 br. (z kopią) na adresy: daniel.piekarski@msz.gov.pl oraz izabela.matusz@msz.gov.pl