Święto Wolności i Solidarności
  • 8.7 ºC  / 47.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Morskie Planowanie Przestrzenne - szkolenia
Uniwersytet Gdański – Lider projektu SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance realizowanego w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 zaprasza na szkolenia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem.
A
A
data publikacji: 03 czerwca 2019 r.

Szkolenia mają istotne znaczenie w związku z wdrożeniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W związku z tym zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy w ramach współpracy Gdańskiej Organizacji Turystycznej z Uniwersytetem Gdańskim informacja o ww. szkoleniach mogłaby być dostępna na Państwa stronie?

Zaproszenie na szkolenia skierowane jest w szczególności do osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, samorządzie terytorialnym, sektorze prywatnym, oraz do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem zupełnie nowych kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Zajęcia realizowane będą w Trójmieście i zgodnie z zapotrzebowaniem w Szczecinie, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych, w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Miejscem realizacji zajęć z ekspertami zagranicznymi będzie Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie SEAPLANSPACE, jak również Ramowy Program Szkoleń znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej https://seaplanspace.ug.edu.pl/rekrutacja-na-szkolenia/