• 15.5 ºC  / 59.9 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Pakiet pomocowy Miasta Gdańska
A
A
Data modyfikacji: 00 0000 r.

Miasto Gdańsk przedstawiło 1 część pakietu pomocowego, który zakłada:

  • umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach
  • odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych
  • odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości
  • zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące
  • przywrócenie pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami

O kolejnej części pakietu poinformujemy niezwłocznie, gdy tylko będzie gotowy.