Święto Wolności i Solidarności
  • 15.8 ºC  / 60.4 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Projekt „Wakacyjny Staż” wystartował
ProjeRuszyła kolejna edycja projektu płatnych staży dla studentów i absolwentów uczelni wyższych w okresie letnim. Rozpoczął się pierwszy etap, czyli nabór fundatorów staży, który potrwa do 23 marca. W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili 376 miejsc stażowych, na które aplikowało blisko 1400 kandydatów!kt „Wakacyjny Staż” wystartował
A
A
data publikacji: 12 marca 2018 r.

-
Fot.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2018 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1400 zł brutto za miesiąc stażu.

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach.

Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od drugiego tygodnia kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu www.wakacyjnystaz.pl,
  • w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów.

Firmy zainteresowane udziałem w „Wakacyjnym Stażu 2018” zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 23 marca 2018 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2018 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie projektu, w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.

Szczegóły oraz formularze i wnioski można znaleźć na STRONIE PROJEKTU.

Projekt „Wakacyjny Staż 2018” organizowany jest przez Miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu. W tym roku odbywa się już szesnasta edycja programu. W ubiegłym roku zarejestrowano 1383 zgłoszeń uczestników na 376 miejsc stażowych, przygotowanych przez 93 fundatorów. Blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.