Święto Wolności i Solidarności
  • 16.2 ºC  / 61.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Rynek wart 26 mld złotych!
Podczas spotkania „Meetings Week” w Warszawie, przedstawiono wyniki badania: Poland Meetings Impact 2015. Raport podsumował wartość przemysłu spotkań w naszym kraju. Jak się okazało, organizacja spotkań i wydarzeń w 2015 to 1 proc. PKB i wkład w gospodarkę na poziomie 26 mld zł!
A
A
data publikacji: 22 marca 2017 r.

Zakres merytoryczny badań dotyczył aspektów ekonomicznych związanych z oddziaływaniem branży spotkań na gospodarkę kraju w odniesieniu do klasycznych elementów, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie w trzech fazach projektu poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz gestorzy obiektów.

Warto dodać, że podczas Meetings Week obecne było także Gdansk Convention Bureau,
a prezes Łukasz Wysocki wziął udział w dyskusji panelowej "Lokalne i regionalne Convention Bureaus: rola, standardy, wyzwania".

Raport do pobrania: www.polandmeetingsimpact.pl