Święto Wolności i Solidarności
  • 7.4 ºC  / 45.4 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Strefa Ograniczonej Dostępności dla pojazdów – WAŻNE!
Obowiązuje nowe zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie Strefy Ograniczonej Dostępności dla pojazdów na terenie Głównego Miasta. Jest to informacja szczególnie ważna dla hotelarzy i restauratorów.
A
A
data publikacji: 19 lipca 2019 r.
strefa dost

 

Na terenie Głównego miasta obowiązuje Strefa Ograniczonej Dostępności, wyznaczona przez znaki B-1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach.

Obszar Strefy Ograniczonej Dostępności obejmuje ulice i tereny znajdujące się pomiędzy: ulicą Kotwiczników, Ogarną, Słodowników, Za Murami Bogusławskiego, Wełniarską, Teatralną, Latarnianą, Szeroką, rzeką Stara Motława (z wyłączeniem ul. Słodowników, Pocztowej, Ławniczej, Szerokiej i Teatralnej).

Dodatkowo, w okresie pomiędzy 01 czerwca a 30 września danego roku kalendarzowego wskazane ulice i tereny Głównego Miasta objęte są zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Kogo nie dotyczy zakaz?

Co bardzo istotne z punktu widzenia podmiotów prowadzących na tym terenie działalność gospodarczą, czyli np. hoteli i restauracji, wspomniany zakaz NIE DOTYCZY:

Pojazdów zaopatrzenia

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w godzinach od 6:00 do 11:00 realizujących usługi w Strefie Ograniczonej Dostępności pod warunkiem posiadania aktualnego zlecenia bądź listu przewozowego uzasadniającego wjazd z obowiązkiem ich okazania na wniosek organów kontrolujących.

Gości hotelowych

na podstawie wydrukowanej, ważnej rezerwacji.

Zarządzenie