Święto Wolności i Solidarności
  • 16.2 ºC  / 61.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Szkoła biznesu podczas Gdańsk Business Week
Blisko 100 młodych ludzi, 6 dni pracy nad rozwojem własnej firmy i dziesiątki szkoleń w języku angielskim. Już po raz ósmy Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Miasto Gdańsk i Washington Business Week zapraszają na Gdańsk Business Week. W dniach 15-20 lipca młodzież z Polski, USA i krajów Europy Wschodniej, pod okiem ekspertów, będzie zdobywać biznesową wiedzę i stworzy produkty w swojej pierwszej firmie.
A
A
data publikacji: 09 lipca 2018 r.
Gdańsk Business Week

 

Uczestnicy projektu są dzieleni na grupy. Każdy z nich sprawuje określoną funkcję w wyimaginowanej firmie. Niektórzy są odpowiedzialni za marketing, inni za sprzedaż czy koordynację produkcji. Będą musieli zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami, aby sprawić, by ich biznes efektywnie funkcjonował przez kolejne dwa lata: osiem kwartałów podczas sześciu dni warsztatów.


Z czego składa się program?


- rozwiązywanie BizSimów (Business Simulations)
- tworzenie własnych produktów podczas spotkań firm
- Trade Show, Stockholder Presentation

Każdego dnia będą miały spotkania CEOs (Chief Executive Officers), pozwalające na koordynację efektywnej pracy każdej grupy. Całość jest koordynowana odgórnie przez CAs (Company Advisors).

 

Szzcegóły wydarzenia na http://gdanskbusinessweek.pl/