Święto Wolności i Solidarności
  • 15.8 ºC  / 60.4 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
„Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich”
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Federalny Uniwersytet im I. Kanta oraz Academia Europa Nostra zapraszają do udziału w konferencji naukowej: pod hasłem roku 2019 UNWTO „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich” zorganizowanej w ramach XII FORUM EUROPA NOSTRA.
A
A
data publikacji: 24 maja 2019 r.

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Funkcje pełnione przez turystykę nie ograniczają się jedynie do istotnych z indywidualnego punktu widzenia kwestii wypoczynku i kształcenia, ale dotyczą również rozwoju regionów turystycznych czy zapewnienia źródła utrzymania dla ponad 10% pracujących na świecie.

Skala ruchu turystycznego, w którym uczestniczy ponad miliard osób rocznie, stawia przed turystyką wciąż nowe wyzwania. Rosnące i szybko zmieniające się upodobania turystów generują coraz większe zapotrzebowanie na obsługę, która jest wyjątkowo pracochłonna. Turystyka jest jednym z największych pracodawców, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do aktywizacji obszarów recepcji turystycznej. Praca w turystyce daje wiele możliwości rozwoju. Umożliwia pracownikom realizację pasji życiowych i osiąganie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Ta myśl przewodnia jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predystynowany do organizacji tej konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał turystyczny.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów, pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Wydarzenie odbędzie się 18 października 2019  w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto (Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk).

 

Język konferencji

Wystąpienia odbędą się w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

 

Opłaty

Udział bez publikacji – 100 zł

Udział bez publikacji (student) – 50 zł

Udział z publikacją w zeszycie naukowym – 500 zł

Udział z publikacją w monografii – 250 zł

 

Szczegółowe informacje na http://fen.umg.edu.pl