Święto Wolności i Solidarności
  • 16.2 ºC  / 61.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Zainwestuj przy Stadionie!
Arena Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza firmy, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji ambitnych inwestycji do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości przy Stadionie Energa Gdańsk, położonej w rewitalizowanej dzielnicy Letnica.
A
A
data publikacji: 21 kwietnia 2017 r.

Teren do zagospodarowani przy Stadionie Arena Gdańsk
-Teren do zagospodarowani przy Stadionie Arena Gdańsk
Fot. Arena Gdańsk

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu związanego z przemysłem czasu wolnego tj. działalnością rozrywkową, kulturalną, edukacyjną, sportową lub rekreacyjną oraz ewentualnymi funkcjami towarzyszącymi – będących atrakcją dla mieszkańców Gdańska i Regionu. Potencjalnych oferentów zachęcamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia.

Termin składania ofert mija 28 kwietnia 2017r.

Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia;

• Szczegółowe informacje (regulamin) o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.arenagdansk.pl

Przedmiotem konkursu jest teren inwestycyjny o powierzchni 4,66 ha zlokalizowany w obrębie Stadionu Energa Gdańsk (działka nr 422/4; obręb 58; w księdze wieczystej oznaczona GDIG/00062546/4) objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała XXXIII/913/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 06.02.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 68. poz. 1350 z dnia 22.05.2009 r.)