• 9.8 ºC  / 49.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Anna Kalinowska - Żeleźnik
Dr nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański. Ambasador Kongresów Polskich od 2011 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
W latach 1993-1994 Koordynator ds. Szkoleń w Fundacji Amerykańsko-Polski Instytut Budownictwa w Gdańsku. Od roku 1995 związana z Uniwersytetem Gdańskim, na którym pracowała jako organizator kursów i szkoleń w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UG. W roku 1996 została pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania, a od roku 2004 na Wydziale Nauk Społecznych. 
 
W Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów: Meeting planning jako narzędzie komunikacji społecznej, Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa.
 
Ponadto stale współpracuje z Pomorską Wyższą Szkołą Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku prowadząc zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów: Turystyka biznesowa, Rynek spotkań międzynarodowych, Negocjacje i protokół dyplomatyczny, Marketing, Marketing polityczny, Meeting planning jako narzędzie komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego. 
 
W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi analizą narzędzi i technik wykorzystywanych w komunikacji społecznej oraz komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji spotkań bezpośrednich (meeting planning) oraz eventingu. 
 
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.