• 4.6 ºC  / 40.3 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Anna Zielińska-Głębocka
prof. dr hab., Uniwersytet Gdański.Poseł na Sejm RP – V kadencja. Ambasador Kongresów Polskich od 2007 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Anna Maria Zielińska-Głębocka (ur. 29 września 1949 w Bydgoszczy) – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji, członkini Rady Polityki Pieniężnej.
 
Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, po których została pracownikiem naukowym tej uczelni. Obroniła doktorat, uzyskała następnie stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 1998 otrzymała tytuł profesora.
 
W 2005 została wybrana posłem na Sejm V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. 13 stycznia 2006 objęła funkcję rzecznika w gabinecie cieni PO odpowiedzialnego za sprawy europejskie. W 2007 skutecznie ubiegała się o reelekcję, uzyskując w okręgu gdańskim 19 268 głosów. Od listopada 2007 do marca 2009 zasiadała w Radzie Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. 2 kwietnia 2009 została powołana w skład Rady Służby Cywilnej. Została też wiceprzewodniczącą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 9 lutego 2010 Sejm powołał ją w skład Rady Polityki Pieniężnej, co skutkowało wygaśnięciem mandatu poselskiego.
 
Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych
 
Od 1989 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej; w latach 1992-94 przewodnicząca Stowarzyszenia, w latach 1994-97 wiceprzewodnicząca. Członek Rady Naukowej Wydawnictwa "Studia Europejskie" Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert komisji sejmowych ds. integracji europejskiej, ekspert European University Coucil Komisji Europejskiej oraz Komitetu Integracji Europejskiej URM Warszawa ds. projektów Jean Monnet. European Economics and Finance Society (EEFS), Polskie Stowarzyszenie Badania Integracji Europejskiej – PECSA. Współpraca z Komisją Europejską oraz uczelniami europejskimi w organizowaniu konferencji naukowych i seminariów. Działalność organizacyjna i ekspercka, uczestnictwo w projektach badawczych. Od roku 2004 aktywna współpraca z PCO – Business Travel oraz Gdańsk Convention Bureau. 
 
Zainteresowania badawcze:
  • nowa teoria handlu, nowa geografia ekonomiczna
  • ekonomia międzynarodowa
  • innowacje i konkurencyjność