• 3.1 ºC  / 37.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Bożenna Kawalec-Pietrenko
Prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska. Ambasador Kongresów Polskich od 2013 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko organizuje konferencje naukowe i naukowo-techniczne od roku 1986. Jest twórcą koncepcji (1986) Ogólnopolskiej Konferencji Przepływów Wielofazowych (OKPW) oraz przewodniczącą komitetów organizacyjnych i członkiem komitetów naukowych wszystkich konferencji OKPW. Ostatnia X Jubileuszowa OKPW odbyła się w Gdańsku w roku 2012.

Poza tym p. prof. B. Kawalec-Pietrenko zorganizowała dwie generalne skupiające całe środowisko polskie inżynierii chemicznej tj.  XV i XX Konferencje Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Zorganizowała 4 konferencje Rozdzielanie Układów Niejednorodnych. W roku 2000 zorganizowała Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Jako aktywny członek FSNT-NOT, w tym członek Zarządu Pomorskiej Federacji FSNT-NOT w Gdańsku, zorganizowała konferencje wymienione w wykazie szczegółowym. Łącznie w dorobku p. prof. B. Kawalec-Pietrenko jest około 40 zorganizowanych konferencji. W ostatnich 10 latach była członkiem komitetów naukowych europejskich konferencji z zakresu inżynierii chemicznej.

Jako wieloletni członek prezydium Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (organizacja European Federation of Chemical Engineering (EFCE)  jest organizacją z ogromną tradycją i dorobkiem; powstała w roku 1953) organizowała szereg razy posiedzenia  prezydium EFCE w Polsce. Prof. B. Kawalec-Pietrenko jest wiceprzewodniczącą Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. Pełni szereg ważnych funkcji w kolegiach redakcyjnych czasopism, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na szczeblu regionalnym i krajowym oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.