• 9.6 ºC  / 49.3 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Grzegorz Węgrzyn
Profesor dr hab., Politechnika Gdańska. Ambasador Kongresów Polskich od 2015 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn w 1998 roku uzyskał tytuł profesora (Biologia molekularna, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii), a od 1999 roku jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Biologii Molekularnej).

Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych. Pełni także dodatkową funkcję opiekuna naukowego Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim – od 1997 r., aktywnie działa również w Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk, a następnie Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (od 2000 roku). Autor i współautor ponad 300 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii i mikrobiologii. Publikacje te były cytowane w literaturze światowej ponad 3600 razy. Zrecenzował ponad 300 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, liczne wnioski grantowe krajowe i zagraniczne.

Edytor międzynarodowych czasopism naukowych: FEMS Microbiology Reviews (wydawca: Blackwell), Plasmid (wydawca: Elsevier), Microbial Cell Factories (wydawca: BioMedical Central), jak również czasopism wydawanych w kraju, ale o zasięgu międzynarodowym (z tzw. „listy filadelfijskiej”): Acta Biochimica Polonica, Journal of Applied Genetics, Oceanologia. Profesor jest inicjatorem licznych konferencji w kraju. Uważam, że dorobek Profesora wskazuje dobitnie na to, że powinien uzyskać tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.