• 4.0 ºC  / 39.3 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Jacek Jassem
Prof. dr hab. med., Gdański Uniwersytet Medyczny. Ambasador Kongresów Polskich od 2009 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii. 

Autor ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą, autor i współautor kilkunastu podręczników krajowych i zagranicznych oraz kilkuset doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, biologia molekularna nowotworów. Członek komitetów redakcyjnych ponad 20 czasopism medycznych w kraju i za granicą. Laureat licznych nagród naukowych w kraju i za granicą, w tym prestiżowych: premiera RP, prezydenta miasta Wiednia oraz nagrody im. Sobolewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 
 
Były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), największej organizacji badawczej w dziedzinie onkologii w Europie. Przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), były członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), ekspert Europejskiej Agencji do Badania Produktów Medycznych (EMEA), były przewodniczący programu rozwoju i edukacji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), były przewodniczący komitetu spraw zagranicznych ASCO, członek Komisji Edukacji Europejskiego Towarzystwa Onkologicznego (ECCO), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO). Członek Rady Naukowej Instytutu Onkologii – Centrum im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 
Przewodniczący komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym cyklicznych Central European Lung Cancer Conference, konferencji naukowo-szkoleniowych „Rak Płuca” oraz corocznych Spotkań Po ASCO. 
 
Członkostwo:
 
 • 1991-1992 członek Komitetu Kształcenia Podyplomowego przy Ministrze Zdrowia 
 • od 1995 konsultant regionalny w dziedzinie onkologii, obecnie konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
 • od 1998 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
 • 1998-2003 przewodniczący Sekcji Onkologii Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego 
 • 1998-2007 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej 
 • od 1999 członek Rady Naukowej Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
 • 1999-2002 członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) 
 • 2000-2003 przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 
 • od 2003 przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Gdańskiej Onkologii” 
 • od 2004 przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Grupa Onkologiczna Europy Środkowo-Wschodniej (Central-East European Oncology Group) 
 • od 2006 członek Zarządu Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) 
 • od 2006 członek-założyciel oraz przewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej 
 • 2006-2007 przewodniczący Grupy Roboczej “International Developement and Educational Award” Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology) 
 • od 2007 przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Klinicznej (American Society of Clinical Oncology) 
 • od 2008 członek Komitetu Edukacyjnego Europejskiego Towarzystwa Onkologicznego (European Cancer Organization) 
Nagrody:
 
 • 1990-2006 Nagroda Naukowa Rektora AM w Gdańsku (16-krotnie), Gdańsk 
 • 1995-2006 Nagroda Naukowa Ministra Zdrowia (9-krotnie), Warszawa 
 • 1999, 2006 Złota Odznaka Honorowa Fundacji „Promocja Zdrowia” 
 • 2002 Nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologicznego im. Sobolewskich, Warszawa 
 • 2003 Nagroda miasta Wiednia za Innowacyjne Interdyscyplinarne Badania nad Rakiem, Wiedeń 
 • 2006 Nagroda Prezesa Rady Ministrów, Warszawa