• 9.3 ºC  / 48.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański. Ambasador Kongresów Polskich od 2008 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Zainteresowania naukowe: biologia molekularna wirusów, głownie herpeswirusów i wirusa zapalenia wątroby typu C. Kierownik kilku grantów badawczych, partner w 5 międzynarodowych projektach finansowanych przez kolejne Programy Ramowe UE. 

Promotor 6 ukończonych doktoratów. Wykładowca wirusologii dla studentów biologii i biotechnologii. Funkcja prodziekana wydziału przez 2 kadencje ( 2002- 2008). Organizacja letnich szkól biotechnologii, spotkań partnerskich w projektach europejskich, zjazdu 36th International Herpesvirus Workshop planowanego w Gdańsku w r. 2011 (ok 600 uczestników).