• 9.9 ºC  / 49.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Krystyna de Walden - Gałuszko
Prof. dr hab. med., Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk. Ambasador Kongresów Polskich od 2008 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Krystyna de Walden-Gałuszko jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (PTPO).  Stowarzyszenie powstało w 1992 roku i zajmuje się różnorodną pomocą osobom chorym na nowotwory, badaniami naukowymi i działalnością szkoleniowo-oświatową w zakresie psychoonkologii i pokrewnych dziedzin nauki. W marcu 2005 zarząd stowarzyszenia utworzył Krajową Szkołę Psychoonkologii, w której prowadzone są szkolenia dla personelu medycznego. Od stycznia 2009 roku PTPO jest organizacją pożytku publicznego.

Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko leży do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej.