• 9.8 ºC  / 49.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Mirosław Patalon
Prof. dr hab., Akademia Pomorska w Słupsku. Ambasador Kongresów Polskich od 2011 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Prof. dr hab. Mirosław Patalon jest kierownikiem Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, wykłada również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wcześniej był profesorem zwyczajnym oraz prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu filozofii i socjologii religii oraz teorii edukacji, m.in.: Fenomen chrześcijaństwa. Wybór tekstów źródłowych, Słupsk 2001; Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych, Słupsk 2002; Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk 2007. Prof. Patalon uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w Polsce i innych krajach europejskich oraz w USA, Chinach, Japonii, Indiach i Izraelu.
 
Członkostwo:
 
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
  • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne,
  • Międzynarodowe Towarzystwo Procesualne im. A.N. Whiteheada.