• 10.0 ºC  / 50.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Roman Kaliszan
Prof. dr hab., Gdański Uniwersytet Medyczny. Ambasador Kongresów Polskich od 2012 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Prof. dr hab. Roman Kaliszan, absolwent farmacji i fizyki, kierownik Katedry Biofarmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1999-2005 prorektor, a w kadencji 2005-2008 rektor gdańskiej uczelni medycznej. Członek PAN , PAU, Akademii Nauk Wojwodiny i ScanBalt Academy. Dr h.c. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bada zależności  między budową i właściwościami fizykochemicznymi i farmakologicznymi związków.

Laureat 14 nagród ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej, Nagrody Wojewody Gdańskiego, Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody im. J. Heweliusza, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Interdyscyplinarnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem 2 i współautorem 23 książek oraz 250 artykułów naukowych o tzw. Impact Factor ok. 500 punktów oraz liczbie cytowań ponad 6.300 i tzw. indeksie h=42.