• 4.4 ºC  / 39.9 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Stanisław Wrycza
Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Ambasador Kongresów Polskich od 2005 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Głównymi obszarami badań i dydaktyki akademickiej Prof. S. Wryczy są: informatyka ekonomiczna, analiza i projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, języki UML i SysML, gospodarka elektroniczna oraz e-learning. Prof. S. Wrycza jest promotorem ponad 500 prac doktorskich, magisterskich i licencjackich; szereg z tych prac zdobyło krajowe i międzynarodowe wyróżnienia.
 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza jest m. in. kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej, wiceprezesem (Vice President ) międzynarodowego stowarzyszenia kierowników katedr informatyki ekonomicznej ISAHI – Information Systems Academic Heads International (2008-2010), przewodniczącym Rady ds. Nauczania na Odległość UG. Głównymi obszarami badań i dydaktyki akademickiej Prof. S. Wryczy są: informatyka ekonomiczna, analiza i projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, języki UML i SysML, gospodarka elektroniczna oraz e-learning. Prof. S. Wrycza jest promotorem ponad 500 prac doktorskich, magisterskich i licencjackich; szereg z tych prac zdobyło krajowe i międzynarodowe wyróżnienia.
 
Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji, które ukazały się w wielu krajach. Wydał ponad 30 książek w USA, Wielkiej Brytanii , Niemczech i w Polsce. Najważniejsze z nich to: „Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki narzędzia”, PWN W-wa 1999; „Język UML w modelowaniu systemów informatycznych”, Helion, 2005 (ponad 7000 sprzedanych egzemplarzy); „Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods. Best practices”, Information Science Reference - IGI Global New York 2009; „Informatyka ekonomiczna”, PWE, Warszawa 2009; „Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania”, Helion 2009. Szczególną formą aktywności Prof. S. Wryczy są międzynarodowe konferencje naukowe. Był członkiem ponad 200 międzynarodowych komitetów programowych konferencji naukowych z dziedziny informatyki. Zainicjowana w 1988 roku przez niego konferencja ISD (Information System Development) początkowo odbywała się na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie organizowano ją w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Australii a jej osiemnasta już edycja (2009) odbyła się w Chinach. Materiały konferencji ISD publikowane były przez Plenum Press, Kluwer Academic a aktualnie przez Springer Science.
 
Szczególną formą aktywności Prof. S. Wryczy są międzynarodowe konferencje naukowe. Był członkiem ponad 200 międzynarodowych komitetów programowych konferencji naukowych z dziedziny informatyki. Zainicjowana w 1988 roku przez niego konferencja ISD (Information System Development) początkowo odbywała się na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie  organizowano ją w wielu krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Australii a jej osiemnasta już edycja (2009) odbyła  się w Chinach. Materiały konferencji ISD publikowane były przez Plenum Press, Kluwer Academic  a aktualnie przez Springer Science.  Inne znaczące międzynarodowe konferencje, które z inicjatywy prof. S. Wryczy odbyły się w Gdańsku, to:
 
 • ECIS2002 -  (European Conference on Information Systems) z udziałem 350 uczestników z całego świata; 
 • EuroSIGSAND2007 – European Symposium on Systems Analysis and Design;
 • BIR2008 - International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (dla uczczenia 40-lecia gdańskiej informatyki ekonomicznej);
 • EDEN2009 – Annual Conference on European Distance nad E-Learning Network, dla ok. 350 uczestników z całego świata.
Działalność prof. S. Wryczy w zakresie organizacji konferencji międzynarodowych została uhonorowana przez Polish Convention Bureau tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich a przez Radę Miasta Gdańska - Medalem Księcia Mściwoja II. 
Prof. S. Wrycza współpracuje z ośrodkami naukowymi regionu Morza Bałtyckiego w trzech transbałtyckich inicjatywach:
 
 • BSVC – Baltic Sea Virtual Campus, w którym tworzone i realizowane są kursy i studia e-learningowe (jest członkiem 5-osobowego Executive Steering Committee).
 • BIR – International Conference on Perspectives in Business Informatics Research – corocznej konferencji tematycznej z dziedziny informatyki ekonomicznej (jest członkiem BIR Steering Committee; 
 • Konsorcjum doktoranckiego MINE - Methodologies For Interactive Networked Enterprises - konsorcjum doktorantów z dziedziny informatyki ekonomicznej z krajów regionu Morza Bałtyckiego, finansowane przez NordForsk - Radę Ministrów Edukacji i Badań krajów nordyckich.

Kierowana przez Prof. S. Wryczę Katedra Informatyki Ekonomicznej jest członkiem ERCIS - European Research Center of Information Systems w Muenster, konsorcjum ponad 20 katedr informatyki ekonomicznej do którego zapraszana jest jedna katedra z każdego kraju.

 
Prof. S. Wrycza jest członkiem International Editorial Boards następujących czasopism: Information Systems Management (Senior Editor); International Journal of Information System Modeling and Design; Information Systems Journal (Blackwell Science); Information Systems and e-Business Management (Springer Science); Organizacija (Słowenia) a takżę Informatyki (do 2000 r.). Prof. S.Wrycza zaangażowany jest w realizację licznych projektów badawczych, krajowych i zagranicznych. Do najważniejszych, finansowanych z funduszy europejskich,  należą: TEMPUS Joint European Project (1994-97) we współpracy z Uniwersytetami w Barcelonie i Lizbonie - "Restructuring of existing and establishment of new forms of Business Informatics Education"; “BITNET: Promotion and Dissemination of Information Society Research in Baltic Sea Area”, V Program Ramowy Unii Europejskiej (2003-2004);
 
 
Członkostwo:
 • NTIE – Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (inicjator  i Prezes w latach 1995-2000);
 • ISAHI – Information Systems Academic Heads International – międzynarodowe stowarzyszenie kierowników katedr informatyki ekonomicznej (wiceprezes – Vice President, w latach 2008 – 2010);
 • AIS – Association for Information Systems ( założyciel i prezes PLAIS – Polish Chapter of  AIS w latach 2006-2010)
 • ACM – Association for Computing Machinery 
 • ISI – Informing Science Institute
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
 • Złoty Krzyż Zasługi, 
 • dwukrotnie nagrody Ministra Nauki, 
 • wielokrotnie Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 
 • Medal Księcia Mściwoja II, przyznany przez Radę Miasta Gdańska, 
 • dyplom honorowy AIS – Association for Information Systems, 
 • Honorowy Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, 
 • liczne zagraniczne  stypendia, granty i pobyty w charakterze visiting professor