• 5.6 ºC  / 42.0 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Sympozjum
A
A
Data modyfikacji: 25 października 2018 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-GOSPODARCZE
RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE
w projektach komunikacyjnych

z cyklu

WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH

które odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym
AMBEREXPO, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku 

Nasze sympozjum to otwarta formuła dyskusji między naukowcami i praktykami z udziałem studentów oraz mieszkańców Gdańska i metropolii, którym bliski jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Spotkanie ma służyć pogłębianiu i wiedzy wymianie doświadczeń między środowiskiem naukowym i praktykami. Z kolei studentom chcemy przybliżać praktyczne aspekty problemów, które będą samodzielnie rozwiązywać w przyszłości, a mieszkańcom dać pełniejszy obraz procesów inwestycyjnych zachodzących w mieście i regionie.

W programie tegorocznego sympozjum, które nawiązuje do organizowanych od 2013 roku konferencji związanych z budową tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, chcemy odnieść się do zarządzania ryzykiem na różnych etapach procesu inwestycyjnego oraz okresie eksploatacji, a także poruszyć kwestie związane z partycypacją społeczną przy realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych oraz innowacjami.

W czasie trwania wydarzenia, oprócz wystąpień i dyskusji panelowych proponujemy uczestnikom 3 sesje warsztatowe, w tym jedną prowadzoną w języku angielskim (System BIM) Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztatach, prosimy o jak najwcześniejszą rejestrację.

W ubiegłym roku gościło u nas ponad 200 uczestników, a interdyscyplinarna formuła wydarzenia spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Liczymy na Państwa również w tym roku.

 • Zarejestruj się na Sympozjum TUTAJ.
PIN_sympozjum_2018_plakat
PIN
brak autora

8.00 – 9.00        

 • REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.00–9.15    

 • POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW

9.15–11.10 

Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

BLOK I: ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I PROJEKTOWE

prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska

 • Równoważenie rozwoju miast. Rola innowacji

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska

 • Przestrzeń podziemna w zrównoważonym rozwoju miast

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska

 • Geologiczne uwarunkowania realizacji rozwiązań komunikacyjnych

mgr inż. Michał Siebert, Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego S.A.

 • System BIM

Dipl. Izn. Architekt Matthias Pfeifer

Dyskusja // Podsumowanie Bloku I

11.10-11.30

 • przerwa kawowa I

11.30–13.30

BLOK II: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

prowadzenie: prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, Uniwersytet Gdański

 • Obszary ryzyka przedinwestycyjnego

Adam Łosiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną

 • Doświadczenia eksploatacyjne z tunelu pod Martwą Wisłą

Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 • Ryzyko terminów i budżetów inwestycji liniowych

Izabela Kuś, Urząd Miasta Gdańska

 • Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji

Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

 • Mapowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych

dr inż. Ryszard Bielski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

 

Dyskusja // Podsumowanie Bloku II

13.30–14.00

 • przerwa kawowa II

14.00–16.00

BLOK III: KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z INTERESARIUSZAMI

prowadzenie: dr Zbigniew Canowiecki

 • Model Społecznych Kosztów i Korzyści inwestycji infrastrukturalnych  

dr Sebastian Susmarski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański 

 • Uspołecznienie inwestycji publicznej na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej  

Tomasz Konopacki, Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.

 • Komunikacja społeczna w procesie inwestycyjnym – oczekiwania mieszkańców w świetle badań Pomorskiego Instytutu Naukowego

prof. UG, dr hab. Robert Bęben, Uniwersytet Gdański

 • Partycypacja sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w świetle art. 16 ustawy o drogach – doświadczenia gdańskiego zespołu konsultacyjnego

Marcin Dawidowski, Urząd Miasta Gdańska

 • Zarządzanie interesariuszami, a inteligentne systemy transportowe

Ewa Kusio, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

 • Most w Kwidzynie - zawiedzione nadzieje ornitologów i ptaków

dr Wiesław Nowicki, Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Dyskusja // Podsumowanie Bloku III

                                               WARSZTATY

WARSZTATY BLOK I

11.30-12.20

 • System BIM

12.30-13.20

 • Zarządzanie interesariuszami w realizacji planów zrównoważonej mobilności

Ewa Kusio, Karolina Orcholska

16.00 

ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM