• 4.4 ºC  / 40.0 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
 • Kontrast Kontrast
Tomasz Grzegorz Szkudlarek
prof. zw. dr hab., Uniwersytet Gdański. Ambasador Kongresów Polskich od 2007 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Tomasz Grzegorz Szkudlarek (ur. 23 grudnia 1954 w Starachowicach) – pedagog, profesor, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Należy do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej.  Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki krytycznej i problematyki mediów. Bierze udział w wielu projektach badawczych finansowanych przez KBN lub instytucje pozarządowe; projekt: "Students as Journeymen between Comunities of Higher Education and Work". W latach 1998-2000 członek i przewodniczący Sekcji Psychologii i Pedagogiki Komitetu Badań Naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiej Akademii Nauk – Komitet Nauk Pedagogicznych. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Hiroszimie (2001). W latach 2000-2002 visiting professor w Institute of Behavioral Sciences na Linköping University (Szwecja). W 2003 wykładał na studiach doktoranckich (program The Normative Dimension of Higher Education) na Uniwersytecie Oslo (Norwegia). Doctor honoris causa Linköping University.

Główne kierunki badań: - filozofia wychowania (edukacja w perspektywie współczesnych dyskursów filozoficznych - poststrukturalizm, postmodernizm i teoria postkolonialna); - pedagogika ogólna (współczesne teorie i ideologie edukacji; metodologie badan edukacyjnych - główne zainteresowania: teoria krytyczna, analiza dyskursu i fenomenografia); - pedagogika kultury (edukacyjne aspekty współczesnej kultury medialnej i kultury popularnej); - polityczne i kulturowe konteksty edukacji.
 
 
Doświadczenie akademickie:
 • 2001 - 2004 kierownik polskiego zespołu badawczego w projekcie Students as journeymen between communities of higher education and work - grant 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • styczeń 2003 wykłady na studiach doktoranckich (program The Normative Dimension of Higher Education) w Uniwersytecie Oslo, Norwegia
 • 2002 profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdanskim
 • 2000 - 2002 visiting professor w Institute of Behavioral Sciences w Linkoping University, Szwecja 
 • grudzień 2001 wykłady gościnne w Uniwersytecie w Hiroszimie (Japonia)
 • 1999 - 2001 udział w polsko-szwedzkich badaniach koncepcji wiedzy w dydaktyce akademickiej
 • 1998 - 2000 członek i przewodniczący Sekcji Psychologii i Pedagogiki Komitetu Badan Naukowych
 • 1996 - 2001 dyrektor Instytutu Pedagogiki UG; kierownik Zakładu Metodologii Badan Pedagogicznych
 • 1995 - profesor nadzwyczajny UG
 • 1994 - habilitacja w UAM Poznań, rozprawa Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu
 • 1993 – 1995 kierownik projektu KBN Postmodernizm i krytyka postkolonialna a edukacja w społeczeństwie postsocjalistycznym
 • 1993 - udział w badaniach zespołowych nad kształceniem nauczycieli w Szwecji, publikacja raportu w Szwecji
 • 1993 - Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UG ds. badań i współpracy z zagranicą (do 1996) październik 1991 - kwiecień 1992 Visiting Scholar w Center for Education and Cultural Studies, Miami University, Ohio, USA 
 • 1990 - obrona pracy doktorskiej na temat filozoficznych koncepcji prawdy i teorii programów nauczania, promotor prof. Joanna Rutkowiak
 • 1984 - 1990 asystent w Zakładzie Dydaktyki, Instytut Pedagogiki UG
 • 1978 - 1980 asystent w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (studium edukacji plastycznej)