• 10.0 ºC  / 50.1 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Tomasz Neumann
Dr inż., Akademia Morska w Gdyni. Ambasador Kongresów Polskich od 2015 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.

Dr inż. Tomasz Neumann, urodzony w 1978 r. w Tczewie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, specjalność Automatyka.

Doktorat w dyscyplinie nauk technicznych o specjalności transport obroniony przed Radą Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Od 2002 roku związany z Akademią Morską w Gdyni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Od roku 2014 prodziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Autor ponad 40 publikacji o problematyce związanej z teorią informatyki, systemami telekomunikacyjnymi oraz organizacją transportu.

Żonaty, dwie córki.