• 3.1 ºC  / 37.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Zbigniew Kmieć
prof. dr hab., Uniwesytet Medyczny w Gdańsku. Ambasador Kongresów Polskich od 2007 roku.
A
A
data publikacji: 19 kwietnia 2017 r.
Zakład Histologii wchodzący, obok Zakładu Immunologii w skład Katedry Histologii i Immunologii powstał w roku 1945 jako Zakład Histologii i Embriologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Twórcą Zakładu był Prof. dr hab. Stanisław Hiller, który do czasu wybuchu II Wojny Światowej kierował Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Prof. Hiller rozpoczynał swoją karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jako uczeń Prof. Emila Godlewskiego jr. Należał do najwybitniejszych histologów i embriologów polskich.
 
Dwukrotnie, w latach 20. i 30. przebywał w Stanach Zjednoczonych AP jako stypendysta Fundacji Rockefelera, prowadząc badania w pracowniach Prof. Chambersa, pioniera badań na żywych komórkach przy użyciu opracowanej przez siebie metody mikrochirurgii. Prof. Hiller był jednym z pionierów histochemii w Polsce. Prof.S.Hiller kierował Zakładem do swojej śmierci w roku 1965. Jego następcą został docent dr hab. Stanisław Zawistowski, który doktoryzował i habilitował się w Zakładzie. Prof. zw. S. Zawistowski należał do pionierów nowoczesnej histochemii polskiej. Był autorem podręcznika histologii dla studentów medycyny, wznawianego kilkakrotnie. W roku 1989 przeszedł na emeryturę, przekazując kierownictwo Zakładu prof. dr hab. Andrzejowi Myśliwskiemu. W 2007 kierownikiem Zakładu Histologii został prof. dr hab. Zbigniew Kmieć.
 
W ciągu blisko 60-letniej historii Zakładu przewinęło się, jako pracownicy naukowo-dydaktyczni i techniczni wiele osób. W tym czasie 5 osób uzyskało tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego uzyskało 10 osób a doktoryzowało się 26 osób. W roku 1972 wyłoniony został z Zakładu zespół Samodzielnej Pracowni Embriologii, którego kierownikiem została doc. dr hab. Zofia Zegarska. Następna zmiana strukturalna to wydzielenie z Zakładu Histologii, w roku 1997 zespołu Zakładu Immunologii, który jednak pozostał we wspólnej z Zakładem Histologii Katedrze Histologii i Immunologii, którą obecnie kieruje prof. dr hab. Jolanta Myśliwska. Natomiast w roku 2003 z Zakładu Histologii wyłonił się zespół Zakładu Biologii Komórki wchodzący obecnie w skład Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii i kierowany przez, wywodzącego się z Zakładu Histologii, prof. dr hab. Jacka Bigdę. Aktualnie Zakład Histologii zatrudnia 1 profesora tytularnego na stanowisku prof. zwyczajnego, 4 adiunktów, 3 asystentów oraz jednego starszego wykładowcę, a także 4 pracowników technicznych, spośród których 1 posiada stopień doktora, 2 magistra a 1 licencjata. Trzy osoby odbywają Studia Doktoranckie.
 

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych:

  • Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików (PTHC) – prezes
  • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
  • British Association for the Study of Liver